A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Embret Gulbrandsen (1725-1806)
 

Født 1725 i Brekkebygda nord for Sokna, sønn av Guldbrand Engebretsen Stiksbrekka og Gundbjørg Helgesdatter Enderud.

Embret bodde på Uggeeie på Lunder i 1751 da han giftet seg med Gjertrud Helgesdatter Oppegaardseie. De hadde barna Even (f.1748), Gundbiør (f.1751), Helge (f.1752), Gulbrand (f.1754), Gulbrand (f.1756), Berthe (f.1758) og Gulbrand (f.1766).

Familien skiftet bosted flere ganger og var bosatt i Lunner, Krødsherrad og Svene, før de flyttet til Eiker omkring midten av 1760-tallet. I 1766 bodde de i Svartskuren, men kort etter ryddet Embret plassen Dalaseter (også kalt Dalen eller Nedre Fjeldbu) under Haugseth. Her bodde Embret og Gjertrud som husmenn under Haugseth til omkring 1790, da de på grunn av sviktende helse overlot plassen til sønnen Helge. De flyttet deretter til en plass under Fossesholm, muligens i nærheten av Thorrud. Her døde Gjertud i 1801, mens Embret døde i 1806.

Embret var særlig kjent som en stor bjørnejeger. Det er registrert at han skjøt 5 bjørner i Krødsherrad i perioden 1755-58, og på Eiker felte han hele 14 bjørner i årene 1767-88. Han er omtalt i Sophus Aars' bok "Skovinteriører", som kom ut i 1890. Også i andre skriftlige kilder omtales han som "Engebret Bjørneskytter".

 
19.07.2007 be
 
Kilder: Olav Homlebekk: Embret Bjørneskytter på Holtefjell (i Eikerminne 1991, s.72-74)