A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Granheim landhandleri
 

Landhandleri på Loesmoen, på eiendommen Granheim (gnr.17/27), Loesmoveien 55.

Eiendommen ble kjøpt i 1929 av Hansine Thoresen (f.1880), som drev landhandleri der i nærmere 20 år. Hun hadde tilnavnet "Kaffe-Marthe". Forretningen ble solgt i 1948 til Thorvald Askim (f.1906) og fortsatt som Askims landhandleri.

 
14.01.07 be
 
Kilder: Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri, panteregister V-01, s.503
  Erik Østerud (muntlig kilde)