A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Hansine Thoresen (f.1880)
 
Ukjent opprinnelse, født 3/3-1880. Kjøpte eiendommen Granheim på Loesmoen i 1929 og drev Granheim landhandleri der fram til 1948.
 
13/1-2007 be
 
Kilder:  
 Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri, panteregister V-01, s.503