A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Jarle Johansen Dagligvare
 

Dagligvareforretning på eiendommen Reistad (gnr.17/26) på Loesmoen, Loesmoveien 53. Medlem av Joker-kjeden.

Forretningslokalet ble bygd omkring 1980 av Jan Hansen, som tidligere hadde drevet dagligvareforretning på naboeiendommen. I 1988 overtok Henry Aker (f.1922), som tidligere i flere år hadde drevet egen dagligvareforretning på en annen naboeiendom. Nåværende eier, Jarle Johansen overtok i 1995.

 
14.01.07 be
 
Kilder: Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri, panteregister V-01, s.503
  Erik Østerud (muntlig kilde)