A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Startside for Eiker Leksikon
A

Abel - se: Abelone - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abel Christensdatter (1718f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abel Margrethe Antonsdatter (1777f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abel Neuman (1758f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abel Selmer (1782n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Dynge - se: Abelone Larsdatter (1746f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Eknes - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Engebretsdatter Lille Spæren (1734-1734) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Fischer - se: Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Fossum - se: Abelone Syvertsdatter Fossum (1746-1768) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gulbrandsdatter Paule i Vestfossen - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-ca1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Hamre - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Myre - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Sørby - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Varlo - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Gundersdatter Vestfossen - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Hamre - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Hansdatter (1694n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Hansdatter Stubberud - se: Abelone Hansdatter (1694n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Horgeneie - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Hvidsten - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Klokkerud - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Krokstadelven - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Larsdatter (1746f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Larsdatter i Dynge - se: Abelone Larsdatter (1746f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Lorentsdatter Fischer - se Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Lilleås - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Myre - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Nielsdatter (1771n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Olsdatter (1705-1713) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Olsdatter i Skotselv - se: Abelone Olsdatter (1705-1713) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Olsdatter Klokkerud - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Paule - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Pedersdatter Hvidsten - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Pedersdatter Lilleås - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Pedersdatter Varlo - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Pedersdatter Varloeie - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Pedersdatter Walle - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Rakkestadeie - se: Abelone Torgersdatter (1765n-1768n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Rasmusdatter (1691n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Rasmusdatter (1730f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Rasmusdatter Sundmann - se: Abelone Rasmusdatter (1730f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Skotselv - se: Abelone Olsdatter (1705-1713) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Spæren - se: Abelone Engebretsdatter Lille Spæren (1734-1734) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Stubberud - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Stubberud - se: Abelone Hansdatter (1694n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Sundmann - se: Abelone Rasmusdatter (1730f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Syvertsdatter Fossum (1746-1768) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Sørby - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Sørensdatter (1786f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Temte - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter (1765n-1768n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter Eknes - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter Horgeneie - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter i Krokstadelven - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter Rakkestadeie - se: Abelone Torgersdatter (1765n-1768n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Torgersdatter Temte - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Tostensdatter - se: Maren Abelone Tostensdatter (n1776) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Varlo - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Varlo - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Varloeie - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Abelone Vestfossen - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Administrasjonsbygninger - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Aftenskoler - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Agnes Bollerud - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Aker, Henry - se: Henry Aker (1922f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Aker, Henry - dagligvare - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Albion papirfabrikk - papirfabrikk i Mjøndalen, 1912-1971- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Alf Engen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Alfheim, Anne Mathea - se Anne Mathea Syvertsdatter Heieren (1854-1924) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Alhed Povelsdatter Wiborg - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Ali Pourin - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Allidrettslag - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Allmennyttige organisasjoner - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Amalie Bollerud - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Amatørteater - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Amtsskolen - se Buskerud Nedre Amtsskole - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Amund Pedersen Fossesholm (1830-1930) - gårdbruker på Fossesholm (gnr.39/2) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anders Clausen - se også personliste: Anders Klausen

Anders Clausen Hære (1807-1895) - fanejunker, sundmann og hengslefogd - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anders Claussen Røgeberg (1778-1838) - gårdbruker på Røkeberg store (gnr.29/1) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anders Hære - se også personliste: Anders Hære

Anders Klausen - se også personliste: Anders Klausen

Anders Røgeberg - se også personliste: Anders Røkeberg- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anders Røkeberg - se også personliste: Anders Røkeberg- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andersen, Einar (1905-1980) - papirarbeider og fotballspiller (Mjøndalen I.F.), kjent som "Gubbe" - se Einar Andersen- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andersen, Jul A. - kolonialforretning i Vestfossen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andersson, Gunstein - se Gunstein Andersson - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andre verdenskrig - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andreas Ask - se Andreas Thomassen Ask (1828-1865) - veterinær i Hokksund - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andreas Larssen (1841-1926) - lærer i Vestfossen og Mjøndalen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andreas Hareide (1855-1932) - lærer ved Muggerud skole - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andreas Thomassen Ask (1828-1865) - veterinær i Hokksund - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Andreas Urbye (1869-1955) - sorenskriver i Eiker/Modum/Sigdal 1912-15 - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anker Kristoffersen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anne Marie Fossesholm (f.Skjelbred) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anne Mathea Syvertsdatter Heieren (1854-1924) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anne Sivertsdatter Horne (1670-1698) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Anne Syversdatter - se navneliste: Anne Syversdatter - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Antonsdatter, Abel Margrethe - se: Abel Margrethe Antonsdatter (1777f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Apotek - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone - se: Abelone - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Dynge - se: Abelone Larsdatter (1746f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Eknes - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Engebretsdatter - se: Abelone Engebretsdatter Lille Spæren (1734-1734) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Fischer - se: Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Fossum - se: Abelone Syvertsdatter Fossum (1746-1768) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gulbrandsdatter Paule i Vestfossen - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-ca1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gulbrandsdatter Stubberud - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-ca1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Hamre - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Myre - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Sørby - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Varlo - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Gundersdatter Vestfossen - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Hamre - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Hansdatter - se: Abelone Hansdatter (1694n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Hansdatter Stubberud - se: Abelone Hansdatter (1694n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Horgeneie - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Hvidsten - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Klokkerud - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Krokstadelven - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Larsdatter i Dynge - se: Abelone Larsdatter (1746f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Lilleås - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Lorentsdatter - se: Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Lyngås - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Margrethe Lorentsdatter Fischer - se: Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Myre - se: Abelone Gundersdatter (ca1680-1749) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Nilsdatter - se: Abelone Nielsdatter (1771n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Olsdatter i Skotselv - se: Abelone Olsdatter (1705-1713) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Olsdatter Klokkerud - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Olsdatter Varlo - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Paule - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-ca1754) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Pedersdatter Hvidsten - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Pedersdatter Lilleås - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Pedersdatter Varlo - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Pedersdatter Varloeie - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Pedersdatter Walle - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Rakkestadeie - se: Abelone Torgersdatter (1749ca-1798d) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Rasmusdatter - se: Abelone Rasmusdatter (1691n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Rasmusdatter Sundmann - se: Abelone Rasmusdatter (1730f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Skotselv - se: Abelone Olsdatter (1705-1713) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Spæren - se: Abelone Engebretsdatter Lille Spæren (1734-1734) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Stubberud - se: Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1685-ca1755) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Stubberud - se: Abelone Hansdatter (1694n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Sundmann - se: Abelone Rasmusdatter (1730f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Syvertsdatter Fossum - se: Abelone Syvertsdatter Fossum (1746-1768) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Sørby - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Sørensdatter - se: Abelone Sørensdatter (1786f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Temte - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Torgersdatter Eknes - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Torgersdatter Horgeneie - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Torgersdatter i Krokstadelven - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Torgersdatter Rakkestadeie - se: Abelone Torgersdatter (1765n-1768n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Torgersdatter Temte - se: Abelone Torgersdatter (ca1749-1798) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Tostensdatter - se: Maren Abelone Tostensdatter (n1776) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Varlo - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Varlo - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Varloeie - se: Abelone Pedersdatter (1748f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Appelone Vestfossen - se: Abelone Gundersdatter (1744-1812) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

April, Ungdomslaget - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeiderakademi - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeiderbevegelsen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeiderpartiet, Nedre Eiker - se Nedre Eiker Arbeiderparti- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeiderpartiet, Øvre Eiker - se Øvre Eiker Arbeiderparti- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeidsforhold - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeidskonflikter - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeidskraft - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeidsliv - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arbeidsmiljø - se Arbeidsforhold- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arkitektur - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Arkiver - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Ask, Andreas - se Andreas Thomassen Ask (1828-1865) - veterinær i Hokksund - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Ask, Anne Mathea - se Anne Mathea Syvertsdatter Heieren (1854-1924) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Askestad, Bibbi - se Bibbi Askestad - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Askim, Thorvald - se: Thorvald Askim (1906f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Askim, Thorvald - landhandleri - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Audhild Foss - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Auestad, H. - manufakturforretning i Vestfossen- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Auestad, Henrik - se Henrik Auestad- Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Aurdal, Grete - se Grete Aurdal - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Avholdssak - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Aviser - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart