A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Startside for Eiker Leksikon
K

Kalkfabrikker - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kalles Band - danse-og underholdningsorkester fra Fiskum - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kalosjen - se Trelleborg-Viking - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Karl Oluf Aksel Sønderaall - sogneprest på Nedre Eiker - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Keith, James - se James Keith - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kirkebygninger - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kirkelig administrasjon - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kjemisk industri - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kjær, Hagbart - se Hagbart Kjær - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kjøsterud, Else - se Else Kjøsterud - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klassisk musikk - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klausen, Anders - se også personliste: Anders Klausen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klesdrakt - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kleven, Elias Olsen - se Elias Olsen Kleven - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kleven, Øivind F. - se Øivind F. Kleven - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klima - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klokkemakere - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klokkerud, Abelone - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klokkerud, Appelone - se: Abelone Olsdatter Varlo (1751f) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Klær - se Klesdrakt - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Knudsen, Christopher - se Christoffer Knudsen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Knudsensmia - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kolberg, Dagfinn - se Dagfinn Kolberg - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kommunal administrasjon - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kommunedelingen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kommunikasjon - se Samferdsel - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kongemakten - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kongsberg, Øvre Eiker og Nummedal Kulturhistoriske Museum, Stiftelsen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kontortafuru - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Korneliussen, Kåre - se Kåre Korneliussen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Korsgard, Olaf - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Korpsmusikk - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Korsgaard, Olaf - se Olaf Korsgaard - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kraftforsyning - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krig - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krigen 1808-1814 - se Napoleonskrigene - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krigen 1914-1918 - se Første verdenskrig - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krigen 1940-1945 - se Andre verdenskrig - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kriminalitet - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristendom - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristensen Stålvare - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristensen, Einar - se Einar Kristensen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristian IV - se Christian IV - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristian Kvart - se Christian IV - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristian Larsen Røgeberg - se Christian Larsen Røgeberg d.e. (1806-1873) - papirmester ved Ekers Papirfabrik - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristian Larsen Røgeberg - se Christian Larsen Røgeberg d.y. (1854-1940) - papirmester og fabrikkbestyrer - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristian Stensmyren - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristian Wendelborg - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristoffer Horsrud - se Christopher Hornsrud - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristoffer Knutsen - se Christoffer Knudsen - sogneprest og ordfører i Nedre Eiker - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kristoffersen, Anker - se Anker Kristoffersen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krogstad Cellulosefabrik - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krogstad spigerfabrik - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstad Cellulosefabrik - se Krogstad Cellulosefabrik - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstad fagforening - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstad meieri - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstad spikerfabrik - se Krogstad spigerfabrik - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstadelva - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstadelven, Abelone - se: Abelone Torgersdatter (1765n-1768n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Krokstadelven, Appelone - se: Abelone Torgersdatter (1765n-1768n) - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kultur - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kulturhistoriske arrangementer - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kulturminnevern - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kulturminneåret 2009 - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kunsthåndverk - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kvernhusbråten - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kvinnearbeid - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Köhler, Heinrich Gottlieb - se Heinrich Gottlieb Köhler - gravør ved Nøstetangen glassverk 1756-1770 - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kåre Engen - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart

Kåseri - Leksikon - Litteratur - Arkiv/kilder - Kart