A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 
I Eiker Leksikons stikkordsregister får du fire valg:
   
Leksikon: Du får opp en artikkel fra Eiker Leksikon om det emnet du har valgt. Herfra vil det ofte være linker videre til annet materiale på internett om det samme emnet.
 
Litteratur: Du får en oversikt over all litteratur (bøker, tidsskrifter, utklippsmapper m.m.) om emnet som er registrert i bibliotekets database. Du får tilgang til materialet, enten til hjemlån eller til bruk på biblioteket - ved å kontakte Øvre Eiker Bibliotek.
Arkiv/kilder: Du får en oversikt over materiale som er registrert i Eiker Arkivs database. Dette kan være originalt arkivmateriale, fotografier, avisartikler eller annet kildestoff. Ta kontakt med Eiker Arkiv hvis du ønsker å se nærmere på noe av dette materialet.
 
Kart: Denne funksjonen er ikke tatt i bruk, men etter hvert er den meningen at geografiske steder skal lenkes til kommunenes kartdatabaser.