A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Ytterkollen
 

Område pa Nedre Eiker, øst for Mjøndalen. Ytterkollen avgrenses av Drammenselva i nord, Ryggkollen i vest, Drammen kommune (Pukerud) i øst og Narverudåsen i sør. Dette var den østre eller nedre delen av Milesvigfjerdingen.

Ytterkollen er et jordbruksområde, som omfatter gårdene Langesø (gnr.1), Narverud med Stensmyren (gnr.2-5), Daler (gnr. 6 og 9) og Nordengen (gnr.7). Firmaet Nils Otter Lundteigen driver stor produksjon av frukt og grønnsaker.

Det har i perioder vært bergverksdrift i Narverudgruvene, og det har vært teglverksdrift på Dahler teglverk og Langesø teglverk. Den kjente håndverkeren Kristian Stensmyren (1892-1978) hadde sitt kurvmaker-og møbelverksted her.

Det eksisterte tidligere to private elektrisitetsverk i området - Dahler Elektricitetsverk og Ytterkollen Elektricitetsverk. Drammen-Randsfjordbanen går gjennom Ytterkollen. Gjennomfartsvei er Øvre Eikervei, som går fra Mjøndalen og inn i Drammen kommune ved Gulskogen. Den nye E 134 går langs Narverudåsen.

Ytterkollen var tidligere egen skolekrets. Ytterkollen skole brukes i dag som grendehus og drives av Ytterkollen Velforening og Ytterkollen Idrettslag.

 
Se også:  
eiker.org/... Eiendommer på Ytterkollen
eiker.org/... Gårdsdrift i gamle dager på Ytterkollen
eiker.org/... Veien på Ytterkollen i gamle dager
eiker.org/... Skolene på Ytterkollen
eiker.org/... Trafikken på elva ved Ytterkollen
eiker.org/... Litt om vann, strøm, post og telefon på Ytterkollen i gamle dager
eiker.org/... Jul i gamle dager på Ytterkollen
eiker.org/... Dalervakta på Ytterkollen
 
 

 

 

 
14.10.2006 be
 
Kilder: Hilda Thorsby: Eiendommer på Ytterkollen
  Reidar Lund: Teglverk i Nedre Eiker.
  Nedre Eikers underjordiske skatter. Utg.2004. (Red.: Jørn Hurum, Merethe Frøyland, Ørnulf L. Nordli, Randi Stensmyren og Reidar Andresen)
  Randi Stensmyren: Narverudgruvene
  Bent Ek: Lys over hjembygdens bakker - historien om elektrisiteten på Nedre Eiker. 370s. Utg.2002.
  Anne-Lise Nedberg: Kristian Stensmyren - en mann og hans livsverk (i: Eikerminne 1990, s.62-71)
  Ytterkollen ILs hjemmeside