Vestfos Bruget
en kulturhistorisk møteplass
 
Kontakt oss:
bruget@eiker.org
 
Utstillingen 2004:
Fra pergament til PC
 
Utstillingen 2003:
For full musikk
 
Utstillingen 2002:
Under arbeider-
bevegelsens faner
 
Åpningsutstillingen
august 2001
   
Vellykket åpning av utstillingen 1.mai:
Arbeiderbevegelsen og unionsstriden på Eiker
 
Det har begynt å bli en tradisjon at sommerens utstilling på Bruget åpner 1.mai, umiddelbart etter arrangementet på Folkets Hus. Årets utstilling dreier seg altså om de hundre årene som er gått siden 1905, og åpningsforedraget handlet om unionsstriden - på 1.mai var det også naturlig at det ble fokusert spesielt på arbeiderbevegelsens rolle. Bent Ek viste bilder og fortalte om unionsstriden på Eiker, helt tilbake til 1885, da lærer Lars Gran heiste det rene norske flagg og forarget de konservative. Bjørnstjerne Bjørnson sto også fram som en forkjemper for det rene flagg og for "folkesuvereniteten". Han var som kjent en stor folketaler og besøkte Eiker flere ganger - derimot var det nok ikke så mange at han hadde en privatsekretær som var bosatt på Røkeberghøgda, nemlig gårdbruker Ivar Hauge. Kanskje heller ikke at Loesmoen sto i sentrum for de rikspolitiske begivenhetene i 1894-95, som ett av de stedene der Venstre forsøkte å kapre ekstra stemmer ved å dele ut verdiløse "myrmannsstykker" til sine velgere - det var et ledd i kampen for allmen stemmerett.
Trond Bollerud, leder i Eiker Historielag, framstilte Christopher Knudsen, sognepresten på Nedre Eiker som ble kirkeminister i Christian Michelsens regjering i 1905. Blant tilhørerne har vi Bjørnstjerne Bjørnson i Eldar Steens skikkelse, og i speilet en av de andre aktørene - Hans W. Horne, som opptrådte som snekker Julius Askestad, Vestfossens mann på stortinget i 1905.
FOTO: TORE JAN JOHNSEN
 

Foredraget ble livet opp med "besøk" av folk som sto sentralt i debatten. Foruten Eldar Steen som Bjørnson og Trond Bollerud som kirkeminister Knudsen (bildet), dukket Hans W. Horne opp som Julius Askestad, snekkeren som ledet Grundlovsforeningen og Vestfossen Konservative Arbeiderforening og fikk fast plass på stortinget i juni 1905. Ernst Kristensen framstilte en av sine forgjengere med dirigentstaven, Borger Kristoffersen, som skrev korverket "En tak til Grundlovens Fædre fra os, 17de Mai 1905" og marsjen "Et enigt Norge", datert folkeavstemningsdagen 13.august. Jan Henrik Eriksen sto fram som konsul Gustav P. Braathen, eikværingen som ble brukspatron og millionær i Sunsvall i Sverige, og manet til forsoning mellom "Broderfolkene". Til slutt kom Ståle Berdal som Andreas Urbye, juristen som var sekretær under Karlstad-forhandlingene. Han ble seinere sorenskriver på Eiker. Det hele ble rundet av med et dikt fra 1905 av den gamle bygdebokforfatteren, Nils Johnsen - "En hilsen til Norges kongepar på julekvelden".

Mer stoff om 1905 og unionsstriden på Eiker blir det ii den ekstrautgaven av "Egeren" som kommer i begynnelsen av juni, i forbindelse med hovedmarkeringen av jubileet. Også årets "Eikerminne", som kommer til høsten, er viet til dette temaet.

Vestfossingen Borger Kristoffersen skreiv flere patriotiske stykker rundt 1905, blant annet marsjen "Et enigt Norge".
Lokalet "Folkvang" i Stasjonsgata i Hokksund ble bygd av Øvre Ekers Grundlovsforening på midten av 1890-tallet. Det var også stemmelokale ved folkeavstemningen i 1905.
 

FOTO:

TORE JAN JOHNSEN

Drøyt 30 "venner" fant veien til åpningen av 2005-utstillingen.
For mange er modellen av Vestfossen anno 1950 høydepunktet når en besøker Bruget.  
 
 

Tilbake til startsiden