Vestfos Bruget
en kulturhistorisk møteplass
 
Kontakt oss:
bruget@eiker.org
 
Utstillingen 2004:
Fra pergament til PC
 
Utstillingen 2003:
For full musikk
 
Utstillingen 2002:
Under arbeider-
bevegelsens faner
 
Åpningsutstillingen
august 2001
   
Foredrag med bilder:
Elektrisitet og industri
 

Bent Ek tok utgangspunkt i den industrien som fantes på Eiker ved unionsoppløsningen i 1905. Det var overraskende få gamle bedrifter, når en tenker på at Eiker hadde flere hundre år gamle industritradisjoner. Men det var desto flere nye. Ingen av dem var imidlertid basert på elektrisk kraft, for det fantes knapt nok på Eiker for hundre år siden. Men i løpet av de første 15-20 årene etter unionsoppløsningen, ble det startet en mengde ny industriforetak som baserte seg på elektrisitet.

Se hele bildeforedraget med kommentarer!

 

Tilbake til startsiden