Kommunedugnad på "Bruget"
 
15 kommuneansatte stilte opp og gjorde en glimrende innsats for å pynte opp elveløpet og uteområdet ved Fossesholm Bruget da kommunen hadde sin store dugnadsdag torsdag 27.september. Stein og grus som raste ut under flommen i fjor høst ble erstattet på ny og sementflisene utenfor bygningen ble lagt på plass. Dessuten ble elveløpet ryddet for søppel og skrap. Vi takker alle for innsatsen!
 

FOTO: TORE JAN JOHNSEN
Kommunens hjullaster var til god hjelp...

FOTO: TORE JAN JOHNSEN
... men siste etappe ut på øya måtte gjøres unna ved hjelp av muskelkraft

FOTO: TORE JAN JOHNSEN
Kulturetaten gjør en innsats for å pynte opp i det tørrlagte elveløpet

FOTO: TORE JAN JOHNSEN
Sementflisene på uteområdet - som forsvant i fjor høst - kommer på plass igjen