Vestfossen anno 1950 skal gjenskapes!
 
På «Fossesholm Bruget» har vi begynt å gjenskape Vestfossen - i skale 1:100 - slik det så ut for 50 år siden, med forretninger, bolighus, småindustri og jernbanestasjon, gatene med folk, biler og hestekjerrer, og ikke minst Fabrikken med sine mange sidespor, der «Trikken» skal trekke jernbanevogner med papir og celluloseballer.
Første byggetrinn er husene rundt Parken og Jernbanegata.
 

Årstallet 1950 er valgt ut ifra at det finnes bra med kart og fotodokumentasjon fra denne perioden, samt at dette var midt i Vestfossens storhetstid som industristed. Prosjektet blir ledet at Hans W. Horne og Ottar Skjersåker, som begge er entusiastiske modellbyggere og setter sin ære i å få alle detaljer på plass. Cellulosefabrikken og andre industribedrifter skal med, sammen med forretninger og bolighus, jernbanestasjon og sidespor. Ja, selv bilene i gata skal være samme modell og ha samme farve som de som fantes i Vestfossen den gang.

Det vil nok ta flere år å få denne modellen ferdig, men publikum kan følge arbeidet på nært hold - modellen dekker hele det gamle dansegulvet i en lengde på 8 meter og er dermed sentrum i utstillingen vår, som skal holdeåpnet hver søndag i sommerhalvåret.


Besøkende under Vestfossenmarken følger interessert med når Hans W. Horne peker og forteller om kartet fra 1949.
 

Ottar gir gamle Folkets Hus, som brant i 1977, et malerstrøk.

Bak prosjektet står Eiker Historielag og Fossesholm Herregård, som samarbeider om å gjøre «Bruget» til en lokalhistorisk møteplass med arkiver, utstillinger og foredragsvirksomhet. Dette er en prosess der vi ønsker å få aktivisert så mange som mulig, og dette gjelder ikke minst for modellbyggingen. Om du er en nevenyttig og erfaren modelljernbaneentusiast, om du husker Vestfossen slik det var på 50-tallet eller har foto fra denne perioden, eller om du rett og slett synes prosjektet virker interessant, så er du hjertelig velkommen til å delta! Det kommer selvsagt til å koste en del penger å bygge en slik modell, men vi både håper og tror på støtte fra det lokale næringslivet. Eker Dampsag & Høvleri har alt gått foran med et godt eksempel og sponset materialene til rammen. Vi oppfordrer andre bedrifter og privatpersoner til å følge opp og sponse en bygning slik den så ut på 1950-tallet.

   

I første omgang prioriterer modellbyggerne bebyggelsen mellom Storgata og Bakgata (Jernbanegata), fra Ellingsbakken og ned til Hølen i Vestfosselva. Det betyr at vi skal ha med bygninger som Folkets Hus, Inga Bakkes kjøttforretning, slakter Kolberg, Meieirgården og Thoresengården med diverse tilbygg og uthus, Privathotellet og hele Kooperativ-komplekset. Vi tar også med de tre små bolighusene som lå mellom Bakgata og Parken. Dette regner vi med å få på plass i løpet av våren og sommeren,

For å finansiere modellen, går vi nå ut med oppfordringen SPONS ET HUS, der en kan dekke utgiftene til en eller flere bygninger. På den måten kan alle og enhver få en eierandel i «det historiske Vestfossen». Vi har satt andelsbeløpet til

kr.1000,- for bedrifter
kr.500,- for frivillige organisasjoner
kr.200,- for privatpersoner

Du kan ta kontakt med en av følgende personer:

Hans W. Horne (32 75 89 07)
Ottar Skjersåker (32 75 28 12/959 83 772)
Bjørn Kristoffersen (32 75 76 30)
Tore Jan Johnsen (32 75 79 80)
Bent Ek (32 75 73 58/984 22 480)

Du er også velkommen til å komme nedom og kikke. Vi er til stede torsdager kl.17-21, eller du kan kontakte en av personene ovenfor og avtale tidspunkt for et besøk


Thoresens landhandel og hotell ble revet våren 1968 for å gi plass til dagens bensinstasjon. Nå er en tro kopi av den flotte tregbygningen fra 1880-tallet snart gjenreist, riktignok bare i 1/100 av den opprinnelige størrelsen.
 

Sissel Hole Brenden har sponset huset der bestefaren drev skomakerverksted.
TEKST OG FOTO: BENT EK