Hvem var "Bødmod"?

BØDMOD
- Eiker Historielags nettavis

Har du tips om lokalhistoriske nyheter - kontakt oss på

historielaget@eiker.org

   
oppdatert: 02.09.2015 ansvarlig red.: Bent Ek
   
Lørdag 5. september:
"Skattejakt" på geologismuseet i Solbergelva
Audun og Cian studerer keramikkutstillingen med produksjonsutstyr og varer fra bl a Aaserud teglverk i Solbergelva.
 

Sammen med Nedre Eiker Geologiforening arrangerer Barnas Historielag "skattejakt" på Geologimuseet kl.10-12.

Geologi er læren om stein og mineraler, og på museet kan du lære mye om ulike steinsorter og hvordan menneskene har bearbeidet og brukt stein opp gjennom historien.

Arrangementet er gratis, og det er ikke nødvendig med påmelding. Ta gjerne med matpakke – det er fint å ta en matbit utenfor museet.

Aktivitetskalender

Historielagets årsberetninger:

Årsberetning 2012-2013

Årsberetning 2011-2012

Årsberetning 2010-2011

Årsberetning 2009-2010

Årsberetning 2008-2009

Årsberetning 2007-2008

Årsberetning 2006-2007

Årsberetning 2005-2006

Årsberetning 2004-2005

Årsberetning 2003-2004

Årsberetning 2002-2003

Årsberetning 2001-2002

 
Tidligere arrangementer
 
Gravminner på Fiskum

Høstens tema i Historielaget er gravminner og gravferdsskikker. Søndag 30.august var det foredrag av Helge Klingberg i Fiskum gamle kirke, og Knut Lande viste rundt blant gravminner i kirken og på kirkegården.

Middelalder på Fiskum med Barnas Historielag

Alle torsdager i juli - fem uker på rad - arrangerte Fossesholm Herregård "barnetorsdag" med en rekke aktiviteter for barn i alle aldre. En av samarbeidspartnerne var BARNAS HISTORIELAG, som hadde ansvaret for en kultursti med spørsmål knyttet til 1814 og feiringen av Grunnlovsjubileet.

Les mer

Sommertur med Krøderbanen til Villa Fridheim

Eventyrmuseet på Villa Fridheim var målet for Historielagets sommertur i år. Men reisen dit var også i høyeste grad en del av opplevelsen. Den gikk nemlig først med veterantog, deretter med båt over Krøderen, og tilbaketuren ble gjort med en 50 år gammel buss.

Les mer

Tur langs Fiskumelva med Barnas Historielag

Knut Lande kjenner Fiskumelva bedre enn de fleste, og tirsdag 19. mai 2015 ledet han en vandring langs elva med Barnas Historielag. Målet var Fiskum gamle kirke, der deltakerne fikk ta med seg lommelykt opp i tårnet.

Les mer og se bilder!

Vintermøtet: Oppsummering av Grunnlovsjubileet

Årets vintermøte ble en oppsummering av den meget vellykkede markeringen av Grunnlovsjubileet som Eiker Historielag har stått i spissen for sammen med Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune. Bjørn Kristoffersen, som har fulgt jubileet fra arrangement til arrangement, viste film, og det ble gitt velfortjent ros til Ståle Berdal som leder av arrangementskomiteen og Tore Hæg som initiativtaker og ivrig deltaker i komiteen.

17.mai på Eiker gjennom tidene

Den lokale markeringen av Grunnlovsjubileet ble avsluttet med to foredrag i regi av Eiker Arkiv. Tema var feiringen av 17.mai opp gjennom tidene, og foredragene ble holdt på henholdsvis Nedre Eiker Bibliotek og Øvre Eiker Bibliotek.

1814-foredrag med Carl-Emil Vogt

Carl Emil Vogt er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han har blant annets krevet biografier om Herman Wedel Jarlsberg og Fridtjof Nansen. Onsdag 15.oktober besøkte han Nedre Eiker Bibliotek og Eiker Historielag for å snakke om den norske Grunnloven, som var i sin tid moderne og radikal, men også rasistisk og religiøst diskriminerende.

Vandring i Eidsvollsmennenes fotspor

Også den historiske vandringen under Laksefestivalen "59 grader nord" sto i år i Grunnlovsjubileets tegn. Vandringen gikk nemlig i "fotsporene" til Christopher Hoen og Frederik Schmidt, på Hoen og på Haug prestegård..

Les mer

Populære barnedager på Fossesholm

Alle torsdager i juli - fem uker på rad - arrangerte Fossesholm Herregård "barnetorsdag" med en rekke aktiviteter for barn i alle aldre. En av samarbeidspartnerne var BARNAS HISTORIELAG, som hadde ansvaret for en kultursti med spørsmål knyttet til 1814 og feiringen av Grunnlovsjubileet.

Les mer

Spelet om Hans Nielsen Hauge framført på Fossesholm

Som et ledd i 1814-markeringen på Eiker valgte arrangementskomitéen å invitere teatergruppa fra Haugeinstituttet til Fossesholm for å framføre det populære "Haugespelet" - en dramatisering av episoder fra Hans Nielsen Hauges liv.

Les mer

Barnas Historielag besøkte Geithol befestning i Solbergelva

Onsdag 4. juni invitererte Barnas Historielag til en kveldstur til Geithol skanse ovenfor Nedre Eiker kirke, på folkemunne kalt Batteriet. Deltakerne fikk ta en nærmere titt på dette imponerende forsvarsverket og fikk høre den spennende historien om hvorfor dette ble anlagt rundt 1900-tallet.

Les mer

Årsmøtet 2014: Trond Bollerud ble utnevnt til æresmedlem!

Eiker Historielags årsmøte 2014 ble en helt spesiell begivnehet. Trond Bollerud gikk nemlig ut av styret etter 20 år, derav 18 år som Historielagets leder. Ny leder ble Unn Sissel Ek.

Les mer

Tur til Eidsvollsbygningen søndag 27 april!

De 99 som deltok i Eiker Historielags turopplegg søndag til Eidsvoll fikk en langt behageligere reise enn de to deputerte fra Eiker som dro dit til Riksforsamlingen i 1814. Denne gangen gikk reisen unna på under to timer i to behagelige turistbusser.

Les mer

Barnas Historielag får egen nettside

Barnas Historielag Eiker har fått egen nettside og egen facebook-side! Her kan en følge med i det som skjer og melde seg på turer og arrangementer. Ta også gjerne kontakt med oss hvis du har idéer til aktiviteter - e-postadressen er barnas-historielag@eiker.org.

Les mer

Festgudstjeneste 200 år etter kirkevalget i 1814

For ganske nøyaktig 200 år siden samlet Eikers mannlige befolkning seg i Haug kirke for å utpeke to av de valgmennene som seinere skulle komme sammen for å utpeke Buskerud amts utsendinger til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Dette markerer Eiker Historielag i samarbeid med kirken og de to Eiker-kommunene med et stort fest-arrangement søndag 2.mars kl.11.00.

Les mer

Eikerminne 2014 - med fokus på Grunnlovsjubileet

Denne utgaven av "Eikerminne" er i stor grad preget av 200-årsjubileet for Grunnloven. Det er biografiske artikler om de to Eidsvollsmennene fra Eiker - sogneprest Frederik Schmidt og gårdbruker Christopher B. Hoen, men også om andre som sto sentralt i 1814 og som etter hvert fikk sterk tilknytning til Eikerbygdene.

Les mer

Karsten Alnæs fortalte om "mirakelåret 1814"

Festsalen på Rådhuset i Hokksund var fylt med 120 tilhørere da forfatteren Karsten Alnæs snakket om ”Miraklenes år – 1814”. Alnæs har store kunnskaper om emnet og holdt ikke et tørt foredrag. Han har evnen til å fortelle en god historie slik at tilhørerne lurer på hvor de 2x45 minutter ble av.

Les mer

Barnas Historielag besøker Kulturhistorisk Museum

Søndag 2.februar drar Barnas Historielag på tur til Oslo for å være med på "barnesøndag" på Kulturhistorisk Museum. Vi skal se på den ekte Fiskumøksa, og vi får møte Morten Kutschera, arkeologen som har laget den nye kopien av Fiskumøksa som stilles ut på skolene i Øvre Eiker i år.

Les mer

Programmet for Grunnlovsjubileet er klart

2013-utgaven av "Eikerminne" preges av de mange jubileene som ble markert dette år, blant annet hundreårsjubileet for allmenn stemmerett, men også at det er 300 år siden lensherren på Eiker ble framdømt embetet på grunn av overgrep mot allmuen. Dessuten er det stoff om det lokale næringslivet, personhistorie og historier fra dagliglivet.

Les mer

300 år siden lensherren på Eiker ble avsatt

Historiker Ole Jacob Cranner arbeider til daglig på Vassdragsmuseet Labro, men som hovedfagsoppgave skrev han om "en stor hob Bønder" fra Eiker som til rettssak mot selveste lensherren på Eiker, den mektige Lorents von Hadelen. Dermed var han naturlig valg som foredragsholder da Historielaget valgte den store "Herredagen" høsten 1613, der lensherren ble dømt for overgrep mot allmuen, som tema for årets høstmøte.

Les mer

Til Jungerborgene sammen med Turistforeningen

En høsttur i samarbeid med Drammens og Oplands Turistforening har blitt et fast innslag i Historielagets årsprogram. I år gikk turen til bygdeborgene ved Junger, og omviser fra arkeolog Tryggve Bernt, som nylig har skrevet en masteroppgave om nettopp disse anleggene..

Les mer

Sommertur til Skarragruvene

Historielagets sommertur i 2013 gikk til Skarragruvene. Rundt 20 stykker var med, og selv om det kom noen regnskurer underveis, ble det en vellykket avslutning på første halvdel av 2013.

Les mer

Historielagets årsmøte 2013

Eiker Historielag avholdt sitt årsmøte på Fossesholm Herregård søndag 21.april.

Les mer

Vintermøte med revy- og teaterhistorie

Mange av tettstedene på Eiker har solide tradisjoner når det gjelder revy og teater. Dette blir tema på Eiker Historielags vintermøte i 2013. Her blir det både gamle lydbåndopptak, mimring og allsang av populære revyviser.

Les mer

Eikerminne 2012 er her!

Årets "Eikerminne" har blant annet en fyldig artikkel om Mjøndalsbrua, som feirer sitt hundreårsjubileum i år. Ellers spenner innholdet fra artikler om middelalderkirken på Fiskum til flypioneren Hans Dons, som i 1912 foretok den første flyvningen på norsk jord.

Les mer

Jubileumsfeiring på Buskerud gård

Buskerud gård på Modum var i sin tid sete for fogden og amtmannen og ga derfor etter hvert navn til hele Buskerud amt. Seinere tilhørte gården familien Collett, som eide Hassel jernverk på Eiker. I 1912 ble gården landbruksskole, en skole som mange eikværinger har gått på gjennom de hundre årene som har gått. Jubileet ble markert av Eiker Historielag, som la sitt høstmøte til Buskerud.
Les mer om høstmøtet på Buskerud

Kulturminnedag i Knudsensmia

"Møteplasser" var tema for årets internasjonale kulturminnedag. Her kunne en ha tatt for seg alt fra bedehus og avholdslokaler til vertshus, dansesletter, torg og kinosaler. Historielaget har imidlertid valgt av fokusere på smiene, som også i aller høyeste grad var steder der folk møttes og slo av en prat. Samtidig blir det en fin anledning til å fokusere på Knudsensmia i Mjøndalen, som er ett av bygdas viktigste kulturminner. Les mer om Kulturminnedagen 2012.

Sommertur til Fetsund ved Glomma

Søndag 24.juni arrangerte Eiker Historielag årets sommertur. Det var buss fra stasjonene i Hokksund og Mjøndalen, og etter en drøy times busstur ankom vi Fetsund ved Glomma, med Fløtermuseum og Natursenteret.

Les mer om sommerturen til Fetsund lenser.

Årsmøtet 2012

Historielagets årsmøte ble som vanlig gjennomført på Fossesholm Herregård en av de siste søndagene i april. Årsberetning og regnskap ble godkjent, og alle valg var enstemmige. Helen Fossesholm, som har vært nestleder gjennom en årrekke, ønsket ikke gjenvalg. Varamann Jonn Harry Eriksen overtar hennes plass som fast styremedlem. Gjermund Glittfjell og Reidar Andresen holdt foredrag om kjente personligheter fra Eiker, og den nye replikaen av Fiskumøksa ble vist fram.

Hest og hestesport på Eiker

Årets vintermøte var en temakveld der hesten sto i fokus. Runar Bakken og Gjermund Glittfjell viste bilder og fortalte om hestens betydning i gamle dager, godt hjulpet av de mange heste-entusiastene som hadde møtt fram.

LES MER

Eikerminne 2011

Eikerminne 2011 spenner vidt, både geografisk, kronologisk og tematisk. Det er minner fra dagliglivet i vår nære fortid så vel som glimt fra gamle arkiver, blant annet fra en dramatisk rettssak på 1700-tallet. Hvordan var det å gå på skole i Vestfossen rett etter krigen? Hvordan greide en svenskeinnvandrer seg på Eiker på 1700-tallet? Og kan de berømte skuespillerinnene Lillebil Ibsen og Wenche Foss kalles for eikværinger? Dette og mye annet får du vite hvis du leser årets "Eikerminne".

LES MER

Liv og virke ved Drammenselva

Langs Drammenselva er det fortsatt mange spor etter gammel industrihistorie og tømmerfløting. Årets høstmøte var en temakveld om denne historien - "Liv og virke langs Drammenselva". Det var film og foredrag ved Reidar Heieren, forfatter og dyktig formidler. Arrangementet foregikk på Steinberg skole søndag 23.oktober, og det ble også anledning til å se skolens lille, men spennende samling av gjenstander knyttet til tømmerfløtingen og livet på elva.

LES MER

Solbergelvas skjulte skatter

Eiker Historielag markerte også i år den internasjonale kulturminnedagen med et lokalt arrangement. Årets tema var "Skjulte skatter - spor i landskapet", og vi hadde lagt opp til en temadag om geologi, steinbrudd og teglverk - som vanlig med fri entré.

LES MER

Spennende besøk på Oscarsborg

Eiker Historielag la i år sommerturen til nabokommunen Modum, nærmere bestemt til de to gamle storgårdene Mælum og Buskerud. Deltakelsen kunne ha vært større, men de fire som møtte fram fikk en hyggelig og interessant torsdagskveld.

LES MER

Sommertur til Mælum og Buskerud

Eiker Historielag la i år sommerturen til nabokommunen Modum, nærmere bestemt til de to gamle storgårdene Mælum og Buskerud. Deltakelsen kunne ha vært større, men de fire som møtte fram fikk en hyggelig og interessant torsdagskveld.

LES MER

Historielagets årsmøte 2011

Eiker Historielag avholdt årsmøte på Fossesholm Herregård søndag 10.april. Foruten årsmøtesakene var det sang av Terryann Reinert, og årbokredaktør Trond Bollerud fortalte fra 60 år med "Eikerminne". Dessuten var det allsang, loddsalg og enkel servering.
LES ÅRSMØTEREFERATET HER

Buskerud Folkehøgskoles hundreårige historie

Den første søndagen i februar arrangerer Eiker Historielag sitt tradisjonelle vintermøte på Øvre Eiker Rådhus. Arild Mikkelsen forteller om Buskerud Folkehøgskole (Heimtun), som feiret sitt hundreårsjubileum i fjor. Dessuten blir det allsang, bevertning og loddsalg, samt anledning til å kjøpe den nye utgaven av "Eikerminne". Arrangementet starter kl.18. Inngang kr.50,-.

Eikerminne 2010 er klart!

Årets utgave av "Eikerminne" tar for seg mange temaer. Det er artikler om jakt, fiske og friluftsliv, om sangforeninger, skytterlag og religiøse foreninger. En kan lese om den legendariske hoppbakken i Vikkollen ved Mjøndalen, om den gamle turistrestauranten på Sundhaugen og om det populære "Rockehjulet" og noen av artistene som opptrådte der.

LES MER

Høstvandring til bygdeborgen på Murfjelli

Den årlige kulturminnevandringen i samarbeid mellom Eiker Historielag og Drammens og Opplands Turistforening har blitt et fast innslag hver høst. I år var turen lagt til Skotselv-området, og Bakke Bygdekvinnelag var invitert med som medarrangør.

LES MER

Kulturminnedagen 2010:
Nytt liv i gamle minner - på Solberg Spinderi

På årets "Kulturminnedag" viste vi fram EIKER ARKIV - dokumentasjonssenteret som har vært med å lage nytt liv i gamle industrilokaler på Solberg Spinderi i Solbergelva. Det var fotoutstilling med historiske bilder fra arkivets rikholdige materiale, gjettelek på gamle gjenstander, fordrag, omvisning på området og kafé med salg av vafler og drikke.
LES MER

Temadag på Temte gård:
Gamle håndverkstradisjoner

Eiker Historielag arrangerte åpen dag på Temte gård på Horgen ved Krokstadelva lørdag 5.juni kl.12-17. Dagens tema var gamle håndverkstradisjoner, blant annet lokal draktsøm/bunader, sølvsmedarbeid, plantefarging, treskurd og kjelemaking. Det blir utstilling av keramikkkunst fra 1800-og 1900-tallet, og dessuten ble det vist film om kurvmakeri og lafting. Vognmuseet er åpent, og i hovedhuset var det kafé med servering av vafler.

Historielagets vintermøte:
Utvandring og blomsterkunst

To spennende emner ble tatt opp på Historielagets vintermøte. Anne Marie Steenberg Jonassen, som har skrevet flere slektsbøker og som har reist mye i de "norske" områdene i U.S.A., fortalte om utvandring fra Eiker til Amerika på slutten av 1800-og begynnelsen av 1900-tallet. Tema for Annett Glittfjells foredrag var "blomsterkunst i et historisk perspektiv", fra barokk til nåtid. Dessuten ble det som vanlig noen små kulturelle innslag, loddsalg og enkel bevertning. LES MER

Høstmøte på Bollerud grendehus:
Krigshistorie på Fiskum

Eiker Historielag hadde lagt sitt høstemøte til Bollerud grendehus, der tema er den lokale krigshistorien, med spesielt fokus på tragedien ved Gunhildrudsetra i april 1945. Det ble også vist også utdrag av filmen om dampbåten "Stadshauptmand Schwartz" og filmen fra "Bondebryllupet" i Fiskum gamle kirke i 1953. LES MER

Høsttur til Kjennerudvannet og Lurdalen:
Vandring blant gruver og boplasser i nedre del av Lurdalen

I flere år har Eiker Historielag og Drammen og Oplands Turistforening samarbeidet om en kulturminnetur. I anledning av KUlturminneåret (og at årets tur faktisk startet i Kongsberg kommune) var også Kongsberg Byhistorielag og Norsk Bergverksmuseum invitert med. Regnværet kunne ikke forhindre at det ble en både lærerik og trivlig tur til gruveområdet ved Kjennerudvannet og til et dusin rydningsplasser i nedre del av Lurdalen. LES MER

Jernalder på "Hringariki":
Sommertur til Veien kulturminnepark

I år gikk turen til Hringariki kulturminnepark på Veien ved Hønefoss. Deltakerne fikk se et helt nytt «Historisk opplevelsessenter», som ble innviet i juni i år. Deretter var det besøk i det rekonstruerte langhuset, der vi fikk vite mye om Veiens jernalderhistorie. Tilbake til opplevelsessenteret gikk spaserturen forbi det store gravfeltet, før besøket på Ringerike ble avsluttet med en lunsj. LES MER

Årsmøtet 2009:
Nye krefter inn i styre og arrangementskomité

Eiker Historielags årsmøte ble som vanlig holdt på Fossesholm en søndag i april. Denne gangen var datoen 26.april. Rundt 50 medlemmer møtte fram for å delta på årsmøtet, men også for å være med på allsang og hygge seg med kaffe og rundstykker mens en pratet med gamle kjente. Ingeborg Moen spilte fiolin, og til slutt ble det vist en ny film som fortalte historien om dampbåten Stadshauptmand Schwartz. LES MER

Vintermøtet 2009:
Skrivekunst fra Eikerbygdene - før og nå

Eiker Historielag hadde valgt "skrivekunst" som tema for sitt vintermøte, som ble avholdt på Mjøndalen bibliotek søndag 15.februar. På programmet sto små utstillinger av gamle bøker og eksempler på gotisk håndskrift. Men først og fremst hadde Historielaget invitert en del lokale forfattere til å fortelle om sitt arbeid.
LES MER

Jonn Eriksen og Anne Marie Steenberg Jonassen:
Sykdom og helsevesen

Eikerminne 2008 setter fokus på et tema som det er skrevet lite om fra før, nemlig sykdom og helsevesen i Eikerbygdene gjennom tidene.

Les mer og se innholdsfortegnelsen

Boka selges av Eiker Arkiv og kan bestilles av historielaget@eiker.org

Jonn Eriksen og Anne Marie Steenberg Jonassen:
Bra oppslutning om slektshistoriekveld i Hokksund

Slektshistoriekvelden som ble arrangert på Nedre Eiker bibliotek i mars er det av Historielagets arrangementer som har samlet flest mennesker i år, og den 20.november ble denne suksessen fulgt opp med et tilvarende arrangement på Øvre Eiker rådhus. Fullt så mange som i Mjøndalen møtte det ikke fram, men oppslutningen var bra likevel. Rundt 50 mennesker kom for å høre om skriving av slektshistoriebøker og registrering av slekt i databaseprogrammer.
LES MER

Kulturminnedagen 2008:
Mangfoldig fritid !

Som vanlig ble "Den Internasjonale Kulturminnedagen" markert den andre søndagen i september, og Eiker Historielag hadde også i år lagt et arrangement til denne dagen.

Tema var "Mangfoldig fritid", og som sted for arrangementet hadde Historielaget valgt Sundhaugen, et sted der eikværingene har tilbragt mye fritid opp igjennom årene - her har det vært campingplass, badestrand og restaurant med dansetilstelninger.
LES MER

Vintermøtet 10.februar 2008:
Bosetning på Eiker i eldre tid

Nils Petter Hobbelstad med ivrige tilhørere. Dette er stedet da jernaldergården Hobbelstad sannsynligvis lå. På årets vintermøte forteller han mer om gammel bosetningshistorie i traktene rundt Hokksund.

Eikerminne 2007:
Jernbane, elvedampere, hotelldrift og bussruter

Eiker Historielags årbok "Eikerminne" har samferdsel som hovedtema i år, men inneholder som vanlig også artikler om en rekke andre emner. Dessuten har vi tatt med en del dokumenter som gotisk gruppe har transkribert, og som alltid inneholder årbok årsberetningene fra Historielaget og Fossesholm.

Se innholdsfortegnelsen

Årsprogrammet 2007-2008 er klart:
Historielaget markerer 60-årsjubileet på Fossesholm

Eiker Historielag ble stiftet 19.mars 1948 og kan altså neste år feire sitt 60-årsjubileum. Feiringen av dette legges til årsmøtet, som også i år avholdes på Fossesholm i slutten av april, nærmere bestemt søndag 20.april kl.18. Det legges opp til en mimrekveld, der lagets æresmedlemmer kommer til å stå sentralt, og det vil bli servering av tradisjonsmat.
Se årsprogrammet

Kulturminnedagen 2007:
Vandring fra Vestfossen til Horne skole

Den årlige kulturminnevandringen, som Eiker Historielag og Drammen og Oplands Turistforening samarbeider om hvert år, var i år lagt til søndag 9.september. Dette var også "Den europeiske kulturminnedagen", slik at turen ble et ledd i Historielagets markering av dette.

Les mer

Sommerturen:
På teglverkstomter i Solbergelva

Turen starter med et besøk på Herstømlunden, dette helt spesielle, private gravstedet. Deretter krysser vi E 134 og beveger oss ut på Fallaksøya. Der ser vi på rester etter det gamle teglverket, ett av de første ved Solbergelva innenfor denne bransjen, som etter hvert skulle bli en stor og viktig industri. Guide på turen er Gjermund Glittfjell.

Invitasjon fra Modum Historielag:
Tur i til kalkovner i grenseland

Fra Modum Historielag har Eiker Historielag mottatt en invitasjon til å være med på årets sommertur, som går i grensetraktene mellom de to kommunene.

Tema for turen er gamle kalkovner, og en av de ovnene som skal besøkes ligger i skogen som tilhører gården Verp, den nordligste gården på Eiker.

Årsmøtet 2007:
Gjenvalg på alle plasser

Eiker Historielags årsmøte ble som vanlig holdt på Fossesholm en søndag i april. Denne gangen var datoen 22.april. Drøyt 40 trofaste medlemmer møtte fram. Selve årsmøtet ble ledet av Trond Bollerud. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Både årsberetning og årsregnskap ble godkjent uten merknader.

Les mer

Eikerminne 2006 :
Gamle dokumenter og ukjente skribenter

Eikerminne 2006 er nå nå i handelen. Årets bok inneholder 114 sider med lokalhistorisk stoff, fordelt på 10 artikler, foruten dikt, kildeavskrifter, minneord og årsberetninger. Spesialtema i år er "det skrevne ord" på Eiker gjennom tidene.

Les mer

Historielaget og DOT samarbeider :
Vandring i Hobbelstadåsen
En kulturhistorisk høstvandring i samarbeid med Drammens og Oplands Turistforening har etter hvert blitt en tradisjon. I år går turen langs Hobbelstadåsen på østsiden av Hokksund sentrum, med Nils Petter Hobbelstad som kjentmann. Les mer
Kulturminnedagen 2006 :
Båttur på Eikern
Historielaget markerer den internasjonale kulturminnedagen 10.september med en guidet båttur fra Vestfossen til Eidsfoss. Tema for dagen er "Steder for ankomst og avreise", og vi setter fokus på dampbåtrutene på Eikern, som var forbindelsesleddet mellom jernbanestasjonene i Vestfossen og Eidsfoss. Bildet viser "Stadshauptmand Schwartz" gikk i rute på Eikern fra 1903 til 1926. Maleri av Bjørn Kristoffersen.
Les mer
Midtsommer på bygdeborgen :
Tur til Gunhildrud
Eiker har mange bygdeborger, og de besøkes med jevne mellomrom av Eiker Historielags medlemmer. "Skansen" ved Gunhildrud på vestsiden av Eikern er en av de best bevarte borgene, og dit gikk Historielagets sommertur 2006, med lagets leder, Trond Bollerud, som guide.
Les mer
Udramatisk årsmøte i Eiker Historielag :
Gjenvalg på alle plasser
Historielagets årsmøte ble avholdt på Fossesholm søndag 23.april. Leder Trond Bollerud innledet med å holde en kort minnestund over medlemmer som har gått bort i løpet av året, blant dem æresmedlemmene Alf Stensborg og Ole B. Hoen. Deretter ble selve årsmøtet avviklet uten dramatikk.
Les mer
Fossesholm gikk med i den konsoliderte enheten :
Stiftelsen Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker Kulthurhistoriske Museum er et faktum

Etter en lang prosess, der mange brikker skulle falle på plass, er det nye museet "Stiftelsen Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker Kulturhistoriske Museum" nå et faktum.

Eiker Historielag bestemte seg til slutt for at også Fossesholm Herregård blir med i den konsoliderte enheten, som en av fire avdelinger.
Les mer

Nytt Eikerminne:
1905 er årets hovedtema

Unionsstriden og begivenhetene i 1905 er naturlig nok hovedtema i årets Eikerminne. I tillegg til det politiske stoffet, har vi artikler om moter og mat for hundre år siden, samt en årskvalkade basert på lokalnytt fra Eiker i de lokale avisene. I tillegg til 1905-stoffet har vi også et par fyldig artikler i forbindelse med at det er 60 år siden krigen sluttet.
En fullstendig innholdsfortegnelse finner du her!
Boka koster kr.100,- fås kjøpt i de lokale bokhandlene og på Historielagets arrangementer. Den kan også bestilles på historielaget@eiker.org og fås tilsendt mot et tillegg på kr.30,- i porto/ekspedisjon.

Medlemsmøte om Fossesholms framtid

Skal Fossesholm Herregård slås sammen med Lågdalsmuseet og en rekke andre museer til "Kongsberg, Nummedal og Øvre Eiker kulturhistoriske museum"? Nei, mener styret, men avgjørelsen var så viktig at de ønsker å høre medlemmenes syn. Det ble derfor holdt et medlemsmøte, som enstemmig vedtok at styret skal forsøke å få i gang en dialog med de folkevalgte i kommunene og fylket om denne saken.
LES REFERAT FRA MØTET

Samarbeid mellom Historielaget og Turistforeningen :
På tur til Eikers forhistorie - bygdeborgene

For tredje år på rad inviterte Historielaget til fottur med historisk sus i samarbeid med Drammens og Oplands Turistforening. Denne gangen gikk turen til to av Eikers bygdeborger.

Les mer og se flere bilder fra turen

Fortjent heder til Ole B. Hoen:
Historielagsveteran fikk H.M. Kongens Fortjenestemedalje

Slekt og venner var samlet i Steinfjøset på Fossesholm for å hylle Ola da medalje og diplom ble overrakt.

Les mer og se flere bilder fra overrekkelsen

Midtsommer på Åseplassen :
Rusletur i Wildenveys rike, grillmat, trekkspill og St.Hansbål

Eiker Historielags midtsommerarrangement har begynt å bli en tradisjon. I år var lagets medlemmer invitert til Åseplassen ved Mjøndalen, en gammel husmannsplass som eies av Liv og Terje Hansen, begge aktive medlemmer av laget.

Les mer og se bildene

Et annerledes kirkebesøk :
Eldar Steen fortalte om Haug kirkes historie

En så å si fullsatt kirke hørte på da Eldar Steen berettet anekdoter og fakta om Haug kirkes historie.Etter foredraget fikk publikum anledning til å se nærmere på en del av kirkens klenodier, gjenstander som en sjelden har muligheten til å studere på nært hold.

Les mer og se bildene

Eikerminne 2004 er endelig kommet:
Over hundre sider med lokalhistorisk stoff

Eikerminne 2004 er nå kommet og er i salg i de lokale bohandlene eller ved henvendelse til Eiker Historielag på historielaget@eiker.org. En nærmere beskrivelse av innholdet finner du her!

Ingrid Engerud ble hedret:
"Historielagets mor" fikk H.M. Kongens fortjenestemedalje

Da Eiker Historielag ble stiftet 19.mars 1948 var Ingrid Sanden den yngste av de 33 som hadde møtt fram og meldte seg inn i laget. Drøyt 55 år seinere ble Ingrid (Sanden) Engerud overrakt H.M.Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i det lokalhistoriske arbeidet gjennom alle disse årene.

Les mer og se bildene

Heldagstur med historisk innhold:
På tur langs Dørja med DOT og Historielaget
Skarragruvene på grensen mellom Eiker og Nummedal er målet for den ekspedisjonen som legger ut fra Vestfossen førstkommende søndag. Frammøte er kl.9.30 på parkeringsplassen ved Vestfossen Kunstlaboratorium i Fabrikkgata.
LES MER
Etterkommere av lærer Hareide fikk varm velkomst på Fiskum:
Fulgte slektens fotspor tilbake til Muggerud skole
Det er nok ikke så ofte at utenlandske turister kommer for å se på Muggerud grendehus, men det skjedde faktisk i sommer, på selveste olsokkvelden. Det var danske og norske etterkommere av A.E. Hareide som hadde lagt turen om Fiskum for å se stedet der oldefar og tippeoldefar hadde vært lærer og poståpner.
LES MER
 
ELDRE NYHETSSAKER:
20.06.2003 På besøk hos Collett på Buskerud gård
27.04.2003 Historielagets årsmøte: Lokalhistorie, jazz og Jon Skolmen
16.02.2003 Christian Kvart og "Nøgen Jomfru" på Historielagets vintermøte
14.11.2002 "SølvVeien" - en fasinerende historisk reise på landets første kjørevei
14.11.2002 "Lys over hjembygdens bakker" - historien om elektrisiteten på Nedre Eiker
08.09.2002 "Da klokka klang..." - skolehistorie fra Eiker
27.06.2002: Sommertur blant Hoens fornminner
11.05.2002: Skriver hovedoppgave om bygdeborger på Eiker
02.05.2002: Årsmøtet 2002
20.02.2002: Spennende om Hoen-skatten
22.11.2001: Bokmesse på Austad gård
22.11.2001: Musikkprosjektet har fått egne sider
11.11.2001: Registrering av gammel ridevei langs Eikern
26.10.2002: Nye bøker om og fra Eiker
25.10.2001: Ny bok om Finnemarka er i salg
21.10.2001: Tur til Drammens Museum
02.09.2001: Utstillingen på "Fossesholm Bruget" - SE BILDENE
29.08.2001: Okkupasjonshistorie for Eikerbygdene
20.08.2001: Vellykket Fossesholmdag
25.06.2001: Hyggelig sommertur til Hakavika
04.06.2001: Rettelser i Eikerminne 2000
18.04.2001: Var "Madam Torvestad" fra Vestfossen?
10.02.2001: Vintermøtet 2001: Dialekteksperter samlet 100 mennesker