Eikerminne 2009
   

Visa om "Dakota-Kal"
av Knut Lie Jensen

Gårdsdrift på Ytterkollen i gamle dager
av Hilda Thorsby

Barndommens leker - Solbergelva på 1960-tallet
av Gjermund Glittfjell

Fra mine unge år
av Hans O. Stenberg (1839-1930)

Et år på gården Lie
av Sverre Lie

Bestefar på Søndre Lie
av Bjørn Vassengen

Da mor døde
av Helga Bollerud (1888-1976)

Handelsfjøset
av Trond Bollerud

Sukkertur til Sverige
av Trond Bollerud

Skoleminner fra Vestfossen
Inger Tveten Steen intervjuer Olaf Simensen og Olai Eriksen

Dramdalskolen i 1950-årene
av Liv Randi Lindeman

Da jeg lærte å strikke
av Gudrun Fosen

Nedre Eiker bibliotek - 100 år med kultur og kunnskap
av Pål Ødemark

Katalog over Bøgerne i Bibliotheket tilhørende Selskabet for Eger Præstegjelds Vel
trykt i Hougsund 1861

Borgevad i Bingen i gamle dager
av Inger-Lise Moen

Theodor Borgevad
fra Fremtiden 1936

Minne fra barndom og ungsiok
av Martha Moen

Minneord - Arne Thorkildsen
avskrift ved Gotisk gruppe

Årsberetning for Eiker Historielag 2008-2009

 
   
Tilbake til fortegnelse over "Eikerminne" 1949-2008