Eikerminne 2010
   

Nedre Ekers kirke
dikt av A.S.

Drammenskor på Eikertur
av Per Ivar Søbstad

Sparebøsser fra Santalmisjonen
av Gjermund Glittfjell

Losje Bikuben og Biposten
av Gjermund Glittfjell

Eker Skytterlag 1859-2009
av Bent Ek og Narve Klægstad

Ellen og Gudrun på ski
av Gudrun Fosen

Vinteridrett og friluftsliv
av Bent Ek

NM på Ytterkollen
av Gjermund Glittfjell

Historien om Rockehjulet
av Jon Vidar Bergan

En jegers dagbok
av Anne Gallefos Wollertsen

Friluftsliv i Nedre Eiker
av Anne Gallefos Wollertsen

Misjonsbasaren i Fiskum gamle kirke
av Trond Bollerud

En misjonær fra Fiskum
av Trond Bollerud

Solberghytta
av Gjermund Glittfjell

Genserklubbene i Mjøndalen
av Arve Somdahl

Sundhaugen - en tradisjonsrik funkisrestaurant
av Bent Ek

Er Fiskumvannet en menneskeskapt sjø?
av Trond Bollerud

Barndomsninne fra krigen
av Nils Petter Hobbelstad

Tyttebærplukking og måsasanking under krigen
av Gudrun Fosen

Tørkesommeren 1947
av Gudrun Fosen

Firma Lie Elektriske og litt av historien - et 50 års minne
av Sverre Lie

Landhandlere som har satt spor etter seg på Eiker
av Jonn Harry Eriksen

Det store raset i 1910 - to øyenvitner forteller
ved Bent Ek
- Karl Hauges beretning
- Intervju med Karoline Hauge

I utvandrernes fotsport
av Anne Marie Steenberg Jonassen

Med far på tømmerhogst
av Bjørn Vassengen

Glimt fra arkivene
ved Olav Homlebekk og Bent Ek
- Legemlig straff bliver at anvende
- Timeplan fra 1870
- Åtte blyanter og fem små viskelær
- Beboerne på Fattig-Skjøl i 1892
- Da Marthe Sønju ble løslatt fra tukthuset
- Skjenkebevillinger for året 1846
- Da Eiker mistet Torrud, Martnerud og Sjulerud til Hof

Årsberetning for Eiker Historielag 2008-2009
av Bent Ek

 
   
Tilbake til fortegnelse over "Eikerminne" 1949-2010