Eikerminne 2012
   

Mjøndalsbrua 100 år
av Frode Caspersen

Gamlekjerka
av Gudrun Fosen

Kirkegårdene
av Morten P. Rustand

Hollandske fliser
av Gjermund Glittfjell

Hans Fleischer Dons - flypioneren fra Eiker
av Bent Ek

Takk for handelen!
av Gjermund Glittfjell

Arbeidfolk forteller... fra Mjøndalen Cellulose
intervjuer med Jørgen Aasen og Karl Engstrøm

Barndomsminner fra Dynge
av Peder Paulsen

Steinroere på Drammenselva
av Hans og Amagda Johansen

Da det var gruvedrift ved Kjennerudvannet
av Laagendalsposten

Juleminner fra etterkrigstida
av Laila Røneid

Skoleveien min
av Gudrun Fosen

Klesvask
av Gudrun Fosen

Dyrenes verden
av Gudrun Fosen

Støvelen til far
av Gudrun Fosen

Hverdagshistorie
nedskrevet av Eldar, Inger og Ellen Pauline Steen

Sunnmøringen som ble Eikers første lokalhistoriker
av Bent Ek

En søndag hos professor Strøm
av Hanna Winsnes

Hans Strøm som naturmedisiner
av Unn Sissel Ek

Småplukk fra arkivene
ved Olav Homlebekk og Bent Ek
- Da bøndene søkte om å slippe krigsskatt
- Ole Erlandsen Rundtom sikrer alderdommen

Årsberetning for Eiker Historielag 2011-2012

 
   
Tilbake til fortegnelse over "Eikerminne" 1949-2012