Eikerminne 2013
   

Hundre år med stemmerett for alle
av Bent Ek og Gjermund Glittfjell

Thina Thorleifsen - ei dame verdt å minnes
av Unn Sissel Ek

Noen kvinneportretter fra Eiker
av Gjermund Glittfjell, Reidar Andresen, Bjørg Leret Grøstad og Bent Ek

Mina Markenrud, ”Fiskums velgjører”
av Bent Ek

Kommisjonen mot Lorents von Hadelen, Eikers første lensherre
av Ole Jacob Cranner

Poul Ltz. Aass - en ”vanlig bondegutt” fra Eiker
av Jonn Harry Eriksen

Da Vestfossen fikk park
av Bent Ek

Mjøndalen Trævarefabrikk
av Stein Gulli

A/S Haugsund Trævarefabrikk
av Tore Hæg

Høibakks konditori i Mjløndalen
av Marit Høibakk

Et hundre års minne
av Gudrun Fosen

Ut i det blå på Eiker
av Gudrun Fosen

Gamle, gode minner
av Gudrun Fosen

Puseline Fink Fosen
av Gudrun Fosen

Bondebryllupet ved Fiskum gamle kirke
fra Eiker Historielags årsberetning for 1953

Seksti år siden bondebryllupet ved Fiskum gamle kirke
av Trond Bollerud

Biskop Jens Nilssøns reiseopptegnelser 1574-1597
utgitt av Yngvar Nielsen 1885

Sorenskriverfullmektig Mons Lie, Jonas Lies far
av Arnt Olafsen

Minneord - Ingrid Engerud
av Trond Bollerud

Eiker Historielags årsberetning 2012-2013

Program for grunnlovsmarkeringen 2014

 

 
   
Tilbake til fortegnelse over "Eikerminne" 1949-2013