Bygdeboka er et samarbeidsprosjekt mellom Eiker Sparebank og Eikerkommunene og er foranlediget av at Eiker Sparebank i forbindelse med sitt 150-års jubileum i 1993 ga eikværingene en jubileumsgave, 1,5 millioner kroner, til utgivelse av en bygdebok.

"Fra fangstmann til viking", "Sigden og sagbladet" og "Elvekulturen" er bindene til det nye verket om Øvre og Nedre Eiker kommuners historie.  Verket beskriver kommunenes historie fra fjellgrunnen og jordsmonnet ble dannet for mange millioner år tilbake og fram til Eiker ble delt i 1885.

Verket forteller om menneskenes historie, hvor de holdt til og hvordan de levde, hva de spiste og hvilken tru de hadde, og om livet langs elva som la greunnlag for førindustriell virksomhet og utviklingen av jord-og skogbruket i kommunene.

Øvre og Nedre Eiker kommuners historie henvender seg til alle som har sitt hjemsted og bakgrunn i Nedre og Øvre Eiker: - det er et praktverk som bør finnes i et hvert hjem i våre kommuner!

 

Bind I, "Fra fangstmann til viking" beskriver geologien og forhistoria til kommunene, det vil si tida fram til ca.1050.  Forfatteren forteller om hvordan berggrunnen og jordsmonnet ble dannet, hvordan iset formet landskapet og hvorledes menneskene tok det i bruk.  Vi følger utviklingen av samfunnskulturen, fra de første jegere og samlere kom til Eiker for over 8000 år siden, fram til vikingtidas velutviklede og rike bygd, noe som bekreftes gjennom de store funn av skatter som er gjort i kommunene.


Bind II, "Sigden og sagbladet" forteller særlig om livet langs elva i perioden 1060-1650, en periode da hele Europa gjennomgikk grunnleggende og dramatiske endringer.  Om hvordan eikværingene fra middelalderen av har evnet å utnytte vassdragene til kraft, kommunikasjon og mat.  En periode med vekst, nyrydding og sentral organisering ble avløst av folketallsfall, ødegårder og lokalt sjølstyre. Boka er bygd opp som en rekke fortellinger om prosessene som preget den historiske utviklinga på Eiker gjennom disse 600 årene. 


Bind III, "Elvekulturen" skildrer et tidlig moderne bygdesamfunn med hovedvekt på 1700-tallet og fram til Eiker ble delt i 1885.  Forfatteren beskriver et dynamisk lokalsamfunn som gjennom perioden utviklet en slående økonomisk og sosial omstillingsevne og manøvreringsdyktighet.  Boka er et lokalhistorisk arbeid som gir ny kunnskap om Eikers historie, utdyper viktige sider av vår rikshistorie, og inneholder innslag av sammenlignende materiale som rammer Eiker inn som et samfunn som opplevde en tidlig form for modernisering.

ALLE TRE BINDENE ER GJENNOMILLUSTRERT I FARGER OG SVART/HVITT MED EN REKKE KART, FOTOGRAFIER OG TEGNINGER.

FLERE TYPER REGISTRE ØKER BRUKSVERDIEN AV BØKENE.

"EIKERS HISTORIE" fås kjøpt ved bibliotekene og de kommunale sørvissentrene i Øvre-og Nedre Eiker

henvendelse til: post@ovre-eiker.kommune.no

eller tlf. 32 25 10 00

 

Ved kjøp av alle tre bindene samlet er prisen kr.400,-

Ved kjøp av enkeltbind koster hvert bind kr.200,-