Gotisk gruppe - 2005    
     
Registere: Gårdsnavn
  Personnavn (fornavn)
  Slektsnavn
   
1 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Søknad fra Christen Erlandssøn Sand om bevilling til å drive gjestgiveri ved gården Sand under Temte 19/11-1774
2 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Brev fra Rentekammeret til amtmann Collett vedr. konfirmasjon av bevillinger til vertshusdrift i Buskerud amt 23/10-1813
3 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Brev fra Egers Formandskab til Amtmanden med ansøkning om redusert hestetall ved skysstasjonen i Hokksund 6/5-1867
4 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Hans Augustinissøn innvilges bevilling til å drive vertshus på gården Lille Stenseth 18/10-1759
5 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Innberetning fra lensmann Gram til amtmann Wedel ang. inntektene ved sundstedet i Hougsund 22/4-1811
6 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Fortegnelse over gjestgiveri-bevillinger i Buskerud amt 3/11-1759
7 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Fortegnelse over de gjestgiverier som ikke har kongelig bevilling 16/3-1786
8 Buskerud Amt - almindelig avd. - personaladm. - I-8 Brev fra veiinspektør Finne til amtmanden, med meddelelse om at sundmannen i Hougsund er pålagt å legge ut flytebro for vinteren 7/12-1836
9 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok II-8 Odelsløsningssak mellom Hans Neuman og Rasmus Schiestad 23/5-1766
10 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok I-73 Utskillelse av tomt til Det Norske Compagnie ved plassen Nøstetangen 19/4-1741
11 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok I-6 Skifte etter Michel Johansen Boeving 11/1-1730
12 Buskerud Amt - almindelig avd. -personaladm. I-8 Ansøkning fra enken Berthe Henningsdatter om tillatelse til å selge brennevin, øl og mat ved Rudstøen på Fiskum 26/11-1792
13 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok ?? Tvist mellom eierne av Berg, Skjøl og Spæren om retten til å drive tømmerhogst i Bergs skog 25/2-1657
14 Eiker fogderi - skattemanntall 1680 Oppsittere, eiere, landskyld og skatt for gårdene på Eiker i 1680 16/3-1680
15 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, skifteprotokoll nr.10 Skifte etter Maren Mikkelsdatter Hatten 5/7-1748