Gotisk gruppe - 2007    
Registere: Gårdsnavn
  Personnavn (fornavn)
  Slektsnavn
   
1 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok I-57 Skifte etter Ingeborg Torgiersdaatter Stablum
10/12-1703
2 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, skifteprotokoll 8c Skifte etter Peder Sæbiørnsen Stablum
23/7-1742
3 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, Tingbok III-10 Flomskader ved Friderichsminde Isenkramfabrik
14/6-1792
4 Danske Kanselli, skapsaker, skap 8, pakke 102, nr.246/32 Innberetning fra fogd Anders Michelsen om sagbrukene ved Sem og Fossesholm 25/4-1651
5 Danske Kanselli, skapsaker, skap 8, pakke 102, nr.246/32 Innberetning fra sorenskriver Christian Biering om sagbrukene på Eiker
april 1651