Gotisk gruppe - 2008    
Registere: Gårdsnavn
  Personnavn (fornavn)
  Slektsnavn
   
1 Drammens Museum: DA 238/91 Sundhedscommissionens Indstrux for Opsynsmændene i Eger
29/10-1833
2 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok II-18, fol.400a-400b Skyldsetning av Pladsen Lundehaugen
23/7-1742
3 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, skifteprotokoll 15A fol.236a-237b Skifte etter Marie Pedersdaatter Steenberg 7/5-1774
4 Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri, tingbok III-10, fol.306b-307b Besigtelse av Friderichsminde Isen Fabrique 14/6-1792
5 Branntakstprotokoll for Nordre Modum, nr. l-1, fol.65a-66b Brandtaxt ved Frideriksmindes Verk 4/8-1848
6 Branntakstporotokoller - Nordre Modum I-1, fol.115a-115b Takst over Fredriksminde Verk
1/7-1856