Skriftprøver
 
1500-tallet. Små bokstaver.
   
1500.tallet. Store bokstaver.
   
Begynnelsen av 1600-tallet.
   
Romertall og arabertall.
   
16-og 1700-tallet. Små bokstaver.
   
16-og 1700-tallet. Store bokstaver.
   
1800-tallet.
   
1800-tallet. Skriftprøver.
   
Midten av 1800-tallet. Dansk alfabet.
   
Midten av 1800-tallet. Tysk alfabet.
   
Vanlige forkortelser.
   
Eksempel på håndskrift fra 1860-tallet.
 
Eksempel på håndskrift fra 1980-tallet.
   
To eksempler på håndskrift fra 1873.  
   
Eksempel på håndskrift fra 1856.  
   
Eksempel på håndskrift fra 1846.  
   
Eksempel på håndskrift fra 1726.  
   
Eksempel på håndskrift fra 1771.