I mer enn 50 år har Eiker Historielag arbeidet for å

Aktuelt stoff om Historielaget og lokalhistorie fra Eiker finner du i

BØDMOD
- Eiker Historielags nettavis

 

"verne om kulturminner i Eikerbygdene, samle muntlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tid og auke og spre kunnskap om Eikers fortid"

Dette har gitt seg utslag i mange ulike tiltak, som du kan lese mer om på denne siden og ved å bruke linkene nedenfor

Arrangementer:
Hvert år arrangerer Eiker Historielag, møter, seminar, foredrag, utflukter og liknende.  En oppdatert oversikt over planlagte aktiviteter, finner du her!
FAKTA OM
EIKER HISTORIELAG
   
Stiftet 19. mars 1948
Medlemmer: 
  269 årsbetalende
  42 livsvarige
  2 æresmedlemmer
  I ALT 313 MEDLEMMER
Kontingent:
  kr. 200,- pr. år
 
Styre:
  Unn Sissel Ek (leder)
  Ole Hagen Flesaker (nestleder)
  Sissel Hole Brenden (kasserer)
  Bente Sophie Krantz (sekretær)
  Eldar Steen (styremedlem)
  Jonn Harry Eriksen (styremedlem)
 
   
Slik blir du medlem:
Kontakt
historielaget@eiker.org
 
Eikerminne:
År om annet utgis tidsskriftet "Eikerminne", med artikler om Eikers nære og fjerne fortid. De siste årene har det kommet et nytt hefte hvert år. En oversikt over de ulike årgangene, samt priser etc. får du ved å klikke her!
 
Eikers Historie:
I samarbeid med Øvre Eiker kommune, Nedre Eiker kommune og Sparebanken Øst, sto Historielaget bak utgivelsen av et trebindsverk om Eikers historie i 1994.  Du kan lese mer om bøkene og eventuelt bestille dem ved å klikke
her!
 
Gotisk gruppe:
En studiesirkel tilknyttet Historielaget har i flere år arbeidet med å skrive av kirkebøker og andre gamle dokumenter med gotisk håndskrift.  Mer informasjon får du ved å klikke her!
 
Registreringsprosjektet:
Historielaget har alltid vært opptatt av å ta vare på dokumentasjon om fortida, men dette er et felt der vi er i ferd med å trappe opp virksomheten.  Du kan lese mer om lagets "Registreringsprosjekt" ved å klikke her!
   
Barnas Historielag:
I 2013 startet Eiker Historielag et nytt prosjekt, som vi har kalt "Barnas Historielag". Dette er et tilbud til barn og ungdom om å lære litt om vår bære og fjerne historie gjennom å besøke museer, kulturminner og historiske steder. Les mer om Barnas Historielag her!
   
Se gamle og nye bilder fra Fossesholm!
Fossesholm:
Sist men ikke minst er Eiker Historielag eier av den praktfulle herregården Fossesholm.  Hvis du enda ikke har stiftet bekjentskap med denne perlen, anbefaler vi at du klikker her!