Bengt-Arne Røine
   

Bengt-Arne Røine er utdannet ved Konstindustriskolan og ved Valands Konstakademi i Gøteborg. Der var han også dekoratør og scenograf ved Operaen. Han laget bl.a. sceneshowdekoren til Johnny Cash i Scandinavium. Røine gikk så i skrivelære hos sine mentorer, en av Sveriges mest kjente arbeider- og folkelivsforfattere, Ivar Lo-Johansson og i Norge hos villmarks- og folkelivsskildrerne Dagfinn Grønoset og Per Hohle.

Røine var illustratør og fast freelancejournalist i Drammens Tidende, Fremtiden, Hjemmet, Norsk Ukeblad og Allers. I en årrekke laget han store og omfattende folkelivsreportasjer og portrett-intervjuer fra nesten hele Østlandet. Han startet også kunst- og kulturforeningen “Eikerkunst”. Røine fulgte Cornelis Vreeswijk på trubadurens siste Norgesturne.

 

 

Røine fulgte som utvalgt journalist Einar Gerhardsen under industriarbeiderdagene på Rjukan der de var
sammen med veteraner og rallare. Røine har selv i perioder valgt å være anleggsarbeider, skogsarbeider
og gullgraver i Alaskas villmark der han fulgte i den legendariske forfatteren Jack Londons fotspor.

Røine har tidligere utgitt “Rallardronningen og Stein-Kalle” (1978), “Fortell Såmund, fortell mer” (1979),
“Drømmen om Alaskagullet” (1982) og var medforfatter i praktbokserien “Norge Vårt Land” (1984) og
“Hva de gamle fortalte fra Nedre Eiker” (2010, nytt opplag i 2011).
Han har en egen evne til å skildre særpregede personer i sine miljøer.

Røine har også sittet i Mikkjel Fønhus sin kubbestol, med hakkespetthull, og skrevet inspirerende notater
på villmarksforfatterens skrivebord på den kjente gården Nissebakken i Valdres.

Velkommen inn i disse bøkene. La sjelen og lesegleden fryde seg i fortidens ro i ly av vedovnens lune hygge.

   

Dette er en serie med frittstående bøker om Eikers folkelivsarv fra 1950- og 1960-årene. Boka
er ment som et bidrag til bygdas lokalhistorie. Mitt ønske er derfor at boka kan belyse og bevare
viktige, muntlige kildeopplysninger som ellers ville gått tapt.

Det er de særegne personlighetene som har vært med på å forme vårt hverdagslige folkeliv. De
er reisverket i denne boka, en del av Eikers identitet. Jeg har funnet fram til disse personenes egentlige
livshistorier, som stort sett har vært ukjente for de aller fleste. Bygdepersonlighetene er blant våre
markante kulturbærere fra folkedypet. Jeg ønsker å påakte deres verdighet for ettertida, rotekte
og usminket, med en levende språkdrakt og fortellertekniske grep og medlevende sanseopplevelser.

Disse personlighetene fra folkealbumet er et viktig bindeledd mellom generasjoners tidstap. Deres
livshistorie er en billett tilbake til fram fra fortida. Jeg skriver ikke med harelabb, men med spade.
Jeg har gravd disse livshistoriene opp fra dypet, de jordnæres fortellinger. Jeg ønsker å videreføre
dette lokalhistoriske arvesølvet.

   
SALGSSTEDER
   
Øvre Eiker:
  Øvre Eiker Bibliotek
  Akademika Bokhandel
Nedre Eiker:
  Nedre Eiker Bibliotek
  Kulturkontoret i Mjøndalen
 
Direkte bestilling på telefon:
32 87 20 49
48 23 12 55
   
   
Gylne årganger
   
   
Fram fra fortida... på Nedre Eiker
   
 

 

 
 
Det var en gang... på Øvre Eiker
   
   
   
   
Hva "de gamle" fortalte fra Nedre Eiker
   
 
   
   
   
Flere bøker om Eiker