Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Nytt fra kulturminnerådet
   
  Kulturminnenyheter 2006-2007
  Kulturminnenyheter 2008-2011
   
01.01.2012 Månedens kulturminne: Fiskumøksa
01.02.2012 Månedens kulturminne: Bakke kirke
01.03.2012 Månedens kulturminne: Hoen-skatten
18.03.2012 "Fiskumøksa" kommer hjem
01.04.2012 Månedens kulturminne: Brendalsbekken
01.05.2012 Månedens kulturminne: 45 bilder fra mai -45
02.05.2012 Kulturminneforum i Hakavik
22.05.2012 Markering av funnstedet for Hoen-skatten
01.06.2012 Månedens kulturminne: Madseberget
01.07.2012 Månedens kulturminne: Eger Præstegiæld i 1784
29.07.2012 Middelalderdager på Fiskum
01.08.2012 Månedens kulturminne: Kolbrekgården
12.08.2012 Kulturminnevandring i Dynge
01.09.2012 Månedens kulturminne: Smedbrua
08.09.2012 Skotselv: Åpning av ovnsmuseum og kultursti
01.10.2012 Månedens kulturminne: Sønjusetra
01.11.2012 Månedens kulturminne: Kart over Fossesholm fra 1789
01.12.2012 Månedens kulturminne: Haug kirke
01.01.2013 Månedens kulturminne: Bakerovn fra jernalderen
01.02.2013 Månedens kulturminne: Revyviser fra 1950-tallet
01.03.2013 Månedens kulturminne: Muggerud skole
13.03.2013 Kulturminneforum i Ormåsen
01.04.2013 Månedens kulturminne: Håndbok for jernbanetjenestemenn fra 1926
01.05.2013 Månedens kulturminne: Jørnseplassen under Bollerud
01.06.2013 Månedens kulturminne: Klemgården i Skotselv
02.06.2013 Kvinnene på Fossesholm og Fosshaugen
14.06.2013 Stemmerettsjubileet ble markert under Hokksunddagene
01.07.2013 Månedens kulturminne: Paviljongen i Vestfossen park
29.07.2013 Middelalderdagene 2013
01.08.2013 Månedens kulturminne: Intervju med Thina Thorleifsen
11.08.2013 Byvandring blant Gamle-Hokksunds kvinner
01.09.2013 Månedens kulturminne: Skjelbreddalsgruvene
06.09.2013 Fiskumøksa skal ut på skoleturné
14.09.2013 Kvinnene ble feiret på høstmarked i Skotselv
15.09.2013 Markedsdag med fokus på Fiskums steinalder
01.10.2013 Månedens kulturminne: Vendelborgsmia
01.11.2013 Månedens kulturminne: Lokal pop fra 60-tallet
01.12.2013 Månedens kulturminne: Dannemandspladsen
01.01.2014 Månedens kulturminne: Sønju skole
01.02.2014 Månedens kulturminne: Karlsvang
01.03.2014 Månedens kulturminne: Kart over Sundbakken 1935
01.04.2014 Månedens kulturminne: Düvelgården
01.05.2014 Månedens kulturminne: Christopher Hoens gravminne
01.06.2014 Månedens kulturminne: Fiskum nye kirke
01.07.2014 Månedens kulturminne: Mogul traktor fra 1917
01.08.2014 Månedens kulturminne: Hoensbakk
01.09.2014 Månedens kulturminne: Skomakerhuset i Skotselv
01.10.2014 Månedens kulturminne: Film fra bondebryllupet i 1953
01.11.2014 Månedens kulturminne: Jutebrua
01.12.2014 Månedens kulturminne: Juleannonser
01.01.2016 Månedens kulturminne: Fossesholm-tapetene