Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Prosjekter
   
Harakollen - Hobbelstadåsen
Gamle-Hokksund og Dynge
Hoenselva
Hassel jernverk og Düvelgården
Bingsvassdraget
Fiskumelva
Hakavika
Gamle Hornevei
Ridevei langs Eikern
Den gamle Sandsværveien
Ridevei ved Kofstad
Loesmoen Elvepark
Husmenn på Horne
Det historiske Vestfossen
Eikerplomma
Skarragruvene
Kulturminner ved Himsjø og Hoensvannet
Krigsminnesmerke ved Bollerud
Bergsgruvene
Mangfoldige minner
Veier og stier i Bakke
Navneregistrering på Holtefjell
Historisk spel på Fossesholm
Gravminner ved Haug kirke
 
 
Se også:
Orientering om kulturminneprosjekter pr.1/9-2006
Orientering om kulturminneprosjekter pr.31/12-2007
Orientering om kulturminneprosjekter pr.26/4-2008
 
Fossesholm Landbruksmuseum
Haug Fornminnepark