Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Rapporter fra Kulturminnerådet
   
 
Kulturminnerådet lager regelmessige rapporter for å orientere om sitt arbeid. Uformelle kvartalsrapporter leveres til Kulturkontoret og Planavdelingen i kommunen. Disse skal danne grunnlag for en årsrapport, som også oversendes til kommunestyret. En sluttrapport vil bli levert når det nåværende rådets funksjonstid er over høsten 2011.
 
Halvårsrapport våren 2006
 
Halvårsrapport høsten 2006
 
Halvårsrapport våren 2007
 
Sluttrapport for perioden 2006-2007
 
Årsrapport 2008
 
Årsrapport 2009
 
Årsrapport 2010