Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 

Møtereferater:

   
Referat fra møte 2008-01 (27/2-2008) Referater fra prøveperioden 2006-2007
Referat fra møte 2008-02 (26/3-2008)  
Referat fra møte 2008-03 (23/4-2008)  
Referat fra møte 2008-04 (21/5-2008)  
Referat fra møte 2008-05 (20/8-2008)  
Referat fra møte 2008-06 (17/9-2008)  
Referat fra møte 2008-07 (22/10-2008)  
Referat fra møte 2008-08 (10/12-2008)  
Referat fra møte 2009-01 (21/1-2009)  
Referat fra møte 2009-02 (4/3-2009)  
Referat fra møte 2009-03 (1/4-2009)  
Referat fra møte 2009-04 (15/4-2009)  
Referat fra møte 2009-05 (13/5-2009)  
Referat fra møte 2009-06 (26/8-2009)  
Referat fra møte 2009-07 (23/9-2009)  
Referat fra møte 2009-08 (28/10-2009)  
Referat fra møte 2009-09 (25/11-2009)  
Referat fra møte 2009-10 (16/12-2009)  
Referat fra møte 2010-01 (27/1-2010)  
Referat fra møte 2010-02 (3/3-2010)  
Referat fra møte 2010-03 (7/4-2010)  
Referat fra møte 2010-04 (2/6-2010)  
Referat fra møte 2010-05 (25/8-2010)  
Referat fra møte 2010-06 (22/9-2010)  
Referat fra møte 2010-07 (27/10-2010)  
Referat fra møte 2010-08 (24/11-2010)  
Referat fra møte 2010-09 (15/12-2010)  
Referat fra møte 2011-01 (26/1-2011)  
Referat fra møte 2011-02 (6/4-2011)  
Referat fra møte 2011-03 (8/6-2011)  
Referat fra møte 2011-04 (31/8-2011)  
Referat fra møte 2011-05 (19/10-2011)  
Referat fra møte 2011-06 (7/12-2011)  
Referat fra møte 2012-01 (25/1-2012)  
Referat fra møte 2012-02 (7/3-2012)  

Referat fra møte 2012-03 (25/4-2012)

 
Referat fra møte 2012-04 (13/6-2012)  
Referat fra møte 2012-05 (12/9-2012)  
Referat fra møte 2012-06 (31/10-2012)  
Referat fra møte 2012-07 (6/12-2012)  
Referat fra møte 2013-01 (23/1-2013)  
Referat fra møte 2013-02 (20/2-2013)  
   
Neste møte: 17/4-2013