Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Seminarer - kurs - nettverk
   
 
Ett av Kulturminnerådets hovedmål er å øke interessen for og kompetansen på kulturminnevern, både blant de folkevalgte, i kommuneadministrasjonen og blant folk flest. Et viktig virkemiddel for å få til dette, er deltakelse på seminarer, kurs og ulike typer nettverkssamarbeid.
 
Rådet synes det er viktig å følge med på hva som skjer på kulturminnevernfronten, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og ønsker derfor å være til stede når det arrangeres konferanser og seminarer om dette emnet. Gjennom å legge ut korte oppsummeringer og kommentarer på nettsidene våre, vil vi forsøke å dele nyttige erfaringer med flest mulig.
 
Vi er også åpne for at andre enn medlemmene av Kulturminnerådet kan delta på slike arrangementer. Vi legger derfor også ut en oversikt over aktuelle konferanser, seminarer og kurs det kommende halvåret. Dersom du kunne tenke deg å delta, kan du kontakte kulturminnerådets sekretær. (Deltakelse er ulønnet, men utgifter til reise, opphold og eventuell kursavgift dekkes).
 
På lokalplanet har Kulturminnerådet tatt initiativ til "kulturminneseminarer", som vi ønsker å arrangere 1-2 ganger i året. Korte referat fra disse seminarene legges også ut her. Vi tar gjerne imot innspill når det gjelder tema for nye seminarer.
 
Flere arrangementer vil bli lagt inn etter hvert som de offentliggjøres. Tips oss gjerne dersom du vet om noe som kan være aktuelt! Deltakerne må i utgangspunktet dekke reise og deltakeravgift selv, men det er mulig å søke Kulturminnerådet om støtte!
 
 
Aktuelle konferanser, seminarer og kurs:
 
Buskerud bygningsvernsenter: Aktivitetsplan 2011
Riksantikvarens Utviklingsnett 3/5-2011 (Veien): Kulturlandskap
Nettverkstreff for privatarkiver i Buskerud og Vestfold 24/5-2011 (Tønsberg): Lover og bestemmelser
Øvre Eiker Kulturminneråd 11/5-2011: Kulturminneforum 2011
 
 
Tidligere konferanser, seminarer og kurs der Kulturminnerådet har deltatt:
 
Øvre Eiker Kulturminneråd:
Kulturminneseminar 22/5-2006 (Heimtun): Kulturminnervern, lokalhistorie og identitet
Kulturminneseminar 18/1-2007 (Mjøndalen): Hva slags bygdebok ønsker vi?
Kulturminnevernseminar 22/5-2007 (Hokksund): Skilting av kulturminner i Gamle-Hokksund og Dynge
Kulturminnevernseminar 14/5-2008 (Ormåsen): Registrering og kartfesting av kulturminner i skog og mark
Kulturminnevernseminar 19/11-2008 (Eiker Scene): Formidling av lokalhistorie og kulturminner
Kulturminneforum 6/5-2009 (Fossesholm): Hva skjer på Eiker i kulturminneåret?
Kulturminneforum 21/4-2010 (Øvre Eiker Rådhus): Hva skjer på kulturminnefronten i Øvre Eiker?
 
 
Riksantikvaren:
Utviklingsnett 25/10-2006 (Oslo): Barn, ungdom og kulturminner
Utviklingsnett 5/12-2006 (Oslo): Nettverkssamarbeid for (kultur)miljø og samfunnsutvikling
Kommunekonferansen 22-23/11-2006 (Oslo): Verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling
Utviklingsnett 14/2-2007 (Oslo): Kommuner og internasjonalt samarbeid - "Tenke globalt - handle lokalt"
Utviklingsnett 25/4-2007 (Oslo): Rom for kunst, kultur og kulturminner
Utviklingsnett 13/9-2007 (Oslo): Kommunikasjon og opplysningsarbeid
Kommunekonferansen 7-8/11-2007 (Oslo): Kulturminner og reiseliv
Utviklingsnett 28/11-2007 (Oslo): Kulturminnevernåret 2009
Utviklingsnett 26/2-2008 (Oslo): Kunnskapsløftet og håndverksfagene.
Utviklingsnett 28/10-2008 (Oslo): Levende kulturminner
Kommunekonferansen 12-13/11-2008 (Trondheim): Lokale arenaer og aktører i endring
Utviklingsnett 28/10-2008 (Oslo): De globale klimaendringene - utfordringer og konsekvenser
Utviklingsnett 13/5-2009 (Oslo): Helse, miljø og kulturarv
Miljøverndepartementets konferanse 15-16/9-2009 (Gran): Kulturminnevern og friluftsliv
Utviklingsnett 7/10-2009 (Oslo): Helse, miljø og kulturarv
Kommunekonferansen 10-11/11-2008 (Oslo): Kulturarven i lokalmiljøet
Kulturminnekurs 19-20/11-2009 (Oslo): Hus og landskap, del 1
Utviklingsnett 2/12-2009 (Oslo): Etterkrigsbebyggelsen
Kulturminnekurs 11-12/2-2010 (Oslo): Hus og landskap, del 2
Utviklingsnett 28/9-2010 (Trondheim): Barn og unge - en ressurs i kulturminnearbeidet
Kulturminneseminar 18/10-2010 (Blaker): Kulturminnevern i pressområder
Riksantikvaren 10-11/2-2011 (Oslo): Verdiskapningskonferansen 2011
Utviklingsnett 31/3-2011 (Oslo): Medvirkning i kulturminnearbeidet
 
 
ABM-utvikling:
ABM-konferansen 7-8/12-2006 (Oslo): Gyldig, men likegyldig
Seminar 21-22/3-2007 (Odda): Arkiv - den skjulte ressursen
Arkivmøtet 16-18/4-2007 (Oslo): Spor etter oss
Kultur og kunnskapsløftet 3-4/5-2007 (Førde): Digitale læringsressursar frå arkiv, bibliotek og museum
ABM-konferansen 12/11-2007: Mangfoldsåret 2008
ABM i Buskerud, Vestfold og Telemark 22-23/11-2007 (Horten/Tønsberg): Fotobevaring og Kulturnett BTV
Seminar 24-25/1-2008: Næringslivsarkiver - kilde til bedriftsutvikling og samfunnsdokumentasjon
 
 
Buskerud Fylke, Utviklingsavdelingen:
Inspirasjonsseminar 9/9-2008 (Vestfossen): Kulturminneåret 2009
Kurs 30/10-2008 (Ål): Kurs i kulturminnevern
 
 
 
Fylkesmannen i Buskerud:
Seminar 26-27/11-2008 (Noresund): Digitale temadata i en kommunal planhverdag
 
 
Regionalt nettverk :
Nettverksmøte 25/10-2006 (Tønsberg): Registrering og digitalisering av fotografier
Seminar 24/3-2007 (Ramnes): Lokalhistorie og etikk
Nettverksmøte 5/6-2007 (Tønsberg): Arkivkartlegging og bevaringspolitikk
Kurs 21-22/9-2007 (Tønsberg): Mottak og katalogisering av privatarkiver
Nettverksmøte 30/10-2007 (Tønsberg): Bevaringsplan for privatarkiver og arkivformidling
Drammen Byhistoriske Senter 16/1-2008 (Drammen): Lokalhistorisk verksted for Drammensregionen
Drammen Byhistoriske Senter 4/3-2008 (Drammen): Møte om regionalt samarbeid
Nettverksmøte 29/9-2010 (Fossesholm): Arkiver etter frivillige organisasjoner
 
 
IKA Kongsberg/Statsarkivet:
Seminar 1/2-2007 (Kongsberg): Privatarkivarbeid i Buskerud
Seminar 8/11-2008 (Kongsberg): Arkivenes dag
Seminar 14/11-2009 (Kongsberg): Arkivenes dag
 
 
Norsk Lokalhistorisk Institutt:
Jubileumsseminar 8-9/9-2006 (Oslo): Se nøje, skal du øjne det store i det smaa
Seminar 23/5-2007 (Oslo): Bygdebøker på nett
Workshop 14-15/6-2007 (Sandvika): Lokalhistorie og den sosiale teknologien
Seminar 26-27/11-2007 (Oslo): Arkiv i bevegelse - kommunearkivene som kilde
Seminar 16/2-2008 (Oslo): Mangfoldige Minner

Workshop 19/4-2008 (Oslo): Lokalhistorisk wikipedia

Seminar 6/9-2008 (Oslo): Minner i migrasjon
Workshop 4-5/9-2009 (Oslo): Lokalhistorisk wikipedia
 
 
Landslaget for Lokal-og Privatarkiver :
Arkivmøtet 16-18/4-2007 (Oslo): Spor etter oss
Seminar 26-27/11-2007: Arkiv i bevegelse - kommunearkivene som kilde
Seminar 24-25/1-2008: Næringslivsarkiver - kilde til bedriftsutvikling og samfunnsdokumentasjon
 
 
Buskerud Fylkesbibliotek:
Kurs 30/1-26/3-2008 (Drammen): 23 ting om tonull
Seminar 25/4-2008 (Oslo): Nullkonferansen 2008
 
 
Rådet for Drammensregionen:
Temadag, 1/9-2006 (Varlo): Kulturbasert reiseliv
Seminar 7/2-2007 (Drammen): Reiselivseminar
Seminar 30/8-2007 (Hokksund): Kulturlandskapet - en levende historiebok
 
 
Stiftelsen Natur og Kultur:
Seminar 16-19/8-2007 (Kvelde/Stavern): Bergkunstseminar
 
 
Varlo Bygdekvinnelag:
Åpent medlemsmøte 14/3-2007 (Bermingrud): SMIL-midler
 
 
Skotselv Grendeutvalg:
Seminar 18/8-2007 (Skotselv): Hasselseminaret 2007
 
 
Næs Jernverksmuseum :
Seminar 30/8-2/9-2007 (Larvik): Jernverkseminaret 2007
 
 
DIS-Buskerud:
Slektsforskerdagen 28/10-2007 (Kongsberg): Slektsforskerdagen 2006
Slektsforskerdagen 27/10-2007 (Drammen): Slektsforskerdagen 2007