Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
ABM-SEKTOREN
Her finner du linker til sentrale Arkiv, Bibliotek og Museumsinstitusjoner (ABM-sektoren).
 
ABM-utvikling
ABM-utvikling: Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Hjemmesidene har aktuell informasjon om utviklingen innenfor ABM-sektoren, samt prosjekter og utdeling av prosjektmidler. ABM-utviklings mange publikasjoner finnes i pdf-format her. Dessuten opplysninger om Norsk Digitalt Bibliotek. Buskerud Fylkesbiblioteks sider med aktuell informasjon om ABM i Buskerud.
 
Arkiver
Arkivverket: Arkivverkets offisielle hjemmeside inneholder generell og aktuell informasjon om arkivverket i Norge. Riksarkivet (NRA) i Oslo oppbevarer arkivene etter departementer og andre sentrale forvaltningsorganer. Statsarkivene (SA) i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø oppbevarer materiale etter lokale og regionale institusjoner og embetsmenn, som amtmenn, sorenskrivere, sogneprester, fogder, lensmenn og så videre. Statsarkivet Kongsberg (SAKo), oppbevarer arkivmateriale etter slike institusjoner og embetsmenn i Buskerud, Vestfold og Telemark. Sidene inneholder også oversikt over Arkivverkets publikasjoner, kildeskrifter og materiale som finnes på mikrofilm. Arkivene har også lagt ut alle sine kataloger på internett i felleskatalogen, mens digitalisert materiale legges ut på digitalarkivet.
IKA-Kongsberg (Interkommunalt Arkiv): Interkommunalt Arkiv på Kongsberg oppbevarer de eldre arkivene etter de fleste av kommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark, deriblant Øvre-og Nedre Eiker. faglig veiledere for kommunearkivene i blant annet Øvre-og Nedre Eiker.
Fylkesarkivet for Vestfold: Arkivet koordinerer arbeidet med privatarkiver i Buskerud, Vestfold og Telemark, blant annet gjennom å arrangere regelmessige nettverksmøter for ABM-institusjoner som oppbevarer historisk arkivmateriale. En prosjektkoordinator fungerer som faglig rådgiver for privatarkivene i disse tre fylkene og arbeider for å få institusjonene til å utarbeide bevaringsplaner og samarbeidsavtaler. Nyheter om dette arbeidet legges ut på nettsidene.
Landslaget for Lokal-og Privatarkiver (LLP): Hjemmeside for Landslaget for Lokal-og Privatarkiver, som er en sammenslutning av arkivinstitusjoner, museer, kommuner, historielag og andre institusjoner som oppbevarer privatarkiver. Aktuell informasjon om virksomheten, medlemsoversikt, kurs-og møtevirksomhet m.m., samt praktiske råd, fagartikler og diskusjonsforum.
ARKIVNETT NORGE
Arkivnett er nå en integrert del av nettstedet Kulturnett Norge. Flere regionale arkivnett er likevel blitt oppretthold, deriblant Arkivnett Oppland, Arkivnett Hordaland og Arkivnett Sogn-og Fjordane. Dette er gode eksempler på formidling av arkivmateriale og lokalhistorisk dokumentasjon på internett
 
Bibliotek
Nasjonalbiblioteket (NB): Inneholder bibliotekfaglig stoff, samt informasjon og nyheter fra norsk bibliotekvesen. Dessuten er det linker til bibliotekenes søkekataloger.
BIBSYS: Dette er en felles søkekatalog for alle norsk biblioteker , der en kan søke på forfatter, tittel, emne og årstall.
Buskerud Fylkesbibliotek: Informasjon, nyheter og aktuelt stoff fra Buskerud Fylkesbibliotek, samt muligheter for for søk i bibliotekets katalog. Du finner også en oversikt over bibliotekene i Buskerud.
Øvre Eiker bibliotek: Informasjon, nyheter og aktuelt stoff fra Øvre Eiker bibliotek, samt muligheter for for søk i bibliotekets katalog. Egne lokalhistoriske sider.
Nedre Eiker bibliotek: Informasjon, nyheter og aktuelt stoff fra Nedre Eiker bibliotek, samt muligheter for for søk i bibliotekets katalog. Linker til lokalhistorisk stoff.
 
Museer
Museumsguiden (Kulturnett Norge): Museumsnetts oversikt over norske museer, med muligheter for å søke alfabetisk, geografisk, tematisk og på stikkord. Linker til lokale museer finnes under linksiden "LOKALSTOFF - MUSEER", mens museer som har lagt ut gjenstandskataloger, bildesamlinger og liknende finnes på linksiden - "KILDER - GJENSTANDER" .
MUSEUMSNETT
NORGE
Museumsnett er nå en integrert del av nettstedet Kulturnett Norge.
Norges museumsforbund: Interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, der de fleste norske museer er medlemmer. Nettstedet legger særlig vekt på faglige og politiske nyheter og debatt.
Norges museumsforbund: Interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, der de fleste norske museer er medlemmer. Nettstedet legger særlig vekt på faglige og politiske nyheter og debatt.
Digitalt museum: Norsk kulturråd har bidratt til å utvikle tjenesten Digitalt museum for å gi folk flest tilgang til alt som befinner seg på norske museer. Pr. i dag (februar 2011) kan du søke blant ca. 800 000 gjenstander og fotografier fra mer enn halvparten av landets statsstøttede kulturhistoriske museer.