Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Kultur-og lokalhistorie
Her finner du linker til en del sentrale institusjoner, både offentlige og private, som arbeider med forskning og formidling innenfor feltet kultur-og lokalhistorie.
Kulturnett Norge:Nyheter fra kulturlivet, med linker til kulturinstitusjoner. arrangementer og digitale ressurser, samt linker til regionale kulturnett, herunder Kulturnett Buskerud, Vestfold og Telemark.
Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI): Informasjon over instituttets virksomhet, inkludert oversikt over publikasjoner og seminarer, med mulighet for bestilling og påmelding. Lokalhistoriske bibliografier, samt en del artikler, kildeskrifter og aktuelle linker til inn-og utland. Dessuten informasjon om arbeidet med et nasjonalt nettsted for lokalhistorie, et prosjekt som ledes av NLI.
Landslaget for Lokalhistorie (LLH): Informasjon om laget og dets studiearbeid, publikasjoner med mer, samt handlingsplan. Linker til en rekke organisasjoner, institusjoner og nettsteder. Oversikt over samtlige historielag som er medlemmer av landslaget.
Historikerforeningen (HIFO): Informasjon om konferanser og seminarer for fsaghistorikere, forskningsprosjekter, utlysning av stillinger og engasjementer m.m. Egne sider for historiefaget i skolen.
Norsk Språkråd: Norsk språkråds offisielle hjemmeside med blant annet regler for stavning av steds-og personnavn. Dessuten finner en språkloven, ordbøker og rettskrivningsregler.
Historisk-Filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo: Informasjon om pågående forskningsprosjekter, samt studietilbudet ved universitetet, praktiske opplysninger m.m. Her finner du en oversikt over forskningsprosjekter innenfor humanistiske fag og samfunnsfag.