Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Lokale museer
Her finner du linker til museer, samlinger og dokumentasjonssentra på Eiker, samt i nabokommunene Kongsberg og Drammen. Linker til andre museer som oppbevarer gjenstander fra Eiker, finnes under "KILDER-GJENSTANDER".

Museer i Buskerud (Kulturnett): En oversikt over museer, severdige bygninger og andre attraksjoner finnes i Kulturnetts institusjoinsguide for Buskerud, Vestfodl og Telemark. Her finnes også en temaguide og oversikt over aktuelle nettutstillinger.

Kongsberg, Nummedal og Øvre Eiker Lokalhistoriske Museum: Hjemmeside for det konsoliderte museet for Kongberg og Øvre Eiker.
Fossesholm Herregård: Hjemmeside med bilder og litt historikk om herregården Fossesholm på Eiker. Åpningstider, informasjon om utstillinger og andre tilbud.
Nøstetangen museum: Informasjon om museet og utstillingene i Gamle Sorenskrivergaarden i Hokksund. En del bilder og opplegg for en virtuell utstilling som vil bli lagt ut etter hvert.
Norsk Bergverksmuseum: Nasjonalmuseum for bergverksdrift. Museet dokumenterer virksomheten ved Kongsberg Sølvverk, som også omfattet deler av Eiker.
Drammens Museum: Hjemmeside for Drammens Museum, som oppbevarer en rekke gjenstander, arkivmateriale m.m. fra Øvre Eiker