Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Skoler
Her finner du linker til skolene i Øvre-og Nedre Eiker, samt læringsressurser i lokalhistorie.
Skolehjelperen: Nettsted med mye aktuelt stoff om norsk skole. Her finnes læreplaner, læremidler og undervisningsopplegg, informasjon om prosjekter og temaer, samt linker til de enkelte skolenes hjemmesider og andre aktuelle nettsteder. Dessuten finnes nytt fra norsk skole og den skolepolitiske debatten.
Skolenettet: Nasjonalt nettsted med nyheter og aktiviteter, læreplaner og lenkesamlingen for ulike fag. Digitale læringsressurser for lærere elever.
Landslaget for Lokalhistorie i skolen: Informasjon om lagets arbeid, samt artikler. undervisningsopplegg, debatt stoff med mer.
Skole-HIFO: Historikerforeningens skoleseksjon, med aktuelt stoff om historiefaget i skolen. Informasjon om foreningens arbeid innenfor skolesektoren, blant annet gjennom å arrangere en prosjektkonkurranse i historie.
Historieboka (Terra Buskerud): Buskerud Fylkes nettsted for lokalhistorie i skolen. Buskeruds historie belyses gjennom fagartikler og litterære tekster, kart og illustrasjoner.
Vestfossen barneskole : Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Vestfossen ungdomsskole: Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Ormåsen skole: Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Røren skole: Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Hokksund barneskole : Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Hokksund ungdomsskole : Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Darbu skole: Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Skotselv skole : Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.

Rosendal skole: Rosendal skole er en liten privat grunnskole i utkanten av Mjøndalen sentrum. Skolen eies og drives av SDA-samfunnet. Her går det elever fra mange kommuner (Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Drammen og Asker).

Mjøndalen skole: Ny nettside for Mjøndalen skole
Veiavangen ungdomsskole: Ny nettside for Veiavangen ungdomsskole.
Steinberg skole: Den minste skolen i Nedre Eiker kommune. Skolen har store, lyse lokaler, spesialrom, ny administrasjonsenhet og personalrom. SFO holder til i bygningen som tidligere var lærerbolig, senere barnehage. Avdelingene har fått navn etter Steinbergs historie. Småtrinnet har fått navnet ”Mosingen”, mellomtrinnet ”Nedsetteren”, administrasjonen heter ”Hengsla” og SFO ”Hentingen”.
Krokstad skole: En av de eldste skolene i Nedre Eiker. Har (nov 2006) rundt 570 elever fordelt på 23 klasser. Inneholder bl.a.en fin presentasjon av skolens historie og har egne sider for hver klasse.
Eknes ungdomsskole: Eknes ungdomsskole ligger i Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. Skolen ble bygget i 1977 og ble utvidet i 2003. Ca 325 elever (2006). Skolen har bl.a. egne naturfagrom, heimkunnskapsrom og kunst og håndverksavdeling.
Solberg skole: Ny nettside for Solberg skole.
Killingrud ungdomsskole: Ble valgt til demonstrasjonsskole 2002-2004. Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider og prosjekter.
Eiker Videregående skole: Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.
Buskerud Folkehøgskole (Heimtun): Inneholder en presentasjon av skolen, elevarbeider, prosjekter og opplysninger om kommunen og bygda.