Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Lokalhistorisk stoff
Her finner du linker til organisasjoner, prosjekter og nettsteder som har lagt ut artikler og informasjon om Eikers historie, inkludert enkelte frivillige organisasjoner og bedrifter som har lagt ut stoff om sin egen historie. Flere linker til nettsteder som drives av lokale lag og foreninger finnes under EIKER LEKSIKON.
"Eikerbygda": Nettsted med en hel del lokalhistorisk stoff, samt severdigheter, natur, adresser og andre praktiske opplysninger om næringsliv, overnattingsmuligheter m.m. Et eget forum for lokalhistorie kan brukes til å stille spørsmål og diskutere ulike spørsmål som gjelder Eikers historie.
Historieboka (Terra Buskerud): Buskerud Fylkes nettsted for lokalhistorie i skolen. Buskeruds historie belyses gjennom fagartikler og litterære tekster, kart og illustrasjoner.
Stiftelsen Verkstedet: Stiftelse som arbeider for å ta vare på Nedre Eikers industri- og kulturhistorie og formidling av denne historien til folk flest. Arrangerer temporære utstillinger og leier ut bygninger ved Solberg Spinderi til ulike kulturaktiviteter.
Herman Wildenvey: Wildenvey-selskapet/Portåsens Venners nettsider med biografiske opplysninger og fakta om forfatterskapet, blant annet en kronologisk oversikt over alle hans utgivelser. Et utvalg dikt er også lagt ut. Dessuten inneholder sidene en del om hjemstedet Portåsen ved Mjøndalen og informasjon om arrangementer og aktiviteter i regi av Wildenvey-selskapet/Portåsens Venner. Det er også mulig å bestille bøker, lydkassetter og videoer av og om Wildenvey.
Nikkerud natur- og kulturlandskap: Om husmannsplasser, Nikkerudgruvene og vannkunst.
Prosjekt Bingsvassdragets Historie: Nettsted for Bingsvassdragets historie, som omfatter kommunene Øvre Eiker, Modum, Flesberg og Sigdal..
Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling på Horgen i Krokstadelva er et unikt gårdstun med samlinger av husgeråd og interiør fra ca 1930, vognsamling, kurmakerverksted og 1905-utstilling. Mulighet for omvisning. Utleie av lokaler i kårbolig til f eks utstillinger og selskaper.
Mjøndalen Idrettsforening: Inneholder blant annet en fyldig oversikt over foreningens historie, skrevet av Arve Somdahl Karlsen.
Gamle-Hokksund: Nettstedet til "Gamle Hokksunds Venner", med aktuelt og historisk stoff fra Hokksunds eldste bydel.