Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Foto
Nasjonalbibliotekets registre over fotografer og fotosamlinger drives i samarbeid med Preus Museum og er en videreføring av samkatalogen i NMU's fotosekretariat. Inneholder database med biografiske opplysninger om fotografer, samt oversikt over institusjoner som oppbevarer fotoarkiver. Det er også mulig å søke på motiv. Ingen bilder er lagt ut og det er heller ikke linker til de ulike arkivene.

Galleri Nor: Fotobase med 40.000 fotografier fra hele landet, vesentlig hentet fra fotografet Anders B. Wilses arkiv. Det er mulig å søke på motiv, datering, fotograf, kommune/geografisk sted m.m. Blant dem finner du også en rekke foto fra Eiker.

Buskerud Fylkesfotoarkiv: Informasjon om Fylkesfotografens arbeid, samt temasider med fotohistorie og et "Fylkesfotogalleriet", som etter hvert skal dekke alle kommuner i Buskerud. Foreløpig er det lagt ut bilder fra Hole, Ringerike, Hønefoss, Hurum og Røyken.
Sogn og Fjordane Fylkesarkiv har vært en av pionerene når det gjelder innsamling og dataregistrering av gamle bilder. Arkivets nettsted gir både en presentasjon av arbeidet og muligheter for å søke i fotobasene.
Bærum bibliotek har registrert sin fotosamling i "bibliofil". Eiker Arkiv har nå bestemt seg for å bruke dette programmet i sitt registreringsarbeid.
Deichmanske bibliotek har samarbeidet med en del historielag i Oslo om å legge ut gamle bilder fra byen i en database på nett.
ABM Toten er et eksempel på hvordan fotoregistrering kan knyttes til bibliotekenes databaser på tvers av kommunegrensene.
Trondheimsbilder er et samarbeid mellom flere ABM-institusjoner i Trøndelag der en database med bilder fra denne landsdelen presenteres på nettet.
Eiker Arkiv er i gang med å registrere sine bildebaser i bibliofil, slik at de blir søkbare etter person-og stedsnavn, emner m.m.. Denne delen av nettstedet har ikke åpnet enda, men interesserte kan gjerne ta en kikk her.