Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Kart
Statens kartverk har nettsider med kart, opplysninger om stedsnavn og andre geografiske data. Norgesglasset er et detaljert og landsomfattende digitalt kartverk, der en kan søke på stedsnavn og adresse. Der har en også begynt å bygge opp en base med historiske kart.
Øvre Eiker kommune har på sine hjemmesider et kartverk over kommunen, med muligheter for å søke på adresse og eiendommenes gårds-og bruksnummer.
Nedre Eiker kommune har på sine hjemmesider et kartverk over kommunen, med muligheter for å søke på adresse og eiendommenes gårds-og bruksnummer.