Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Lyd/film/video
NRK butikken inneholder en oversikt over videoklipp som er tilgjengelige på DVD. Dessuten vil NRK fra 1.september gjøre en del klipp fra sitt arkiv tilgjengelige på nrk.no/skole. Materialet er ikke søkbart etter geografisk sted, og vi har foreløpig ikke laget noen oversikt over materiale fra Eiker.
Norsk Folkemuseums Filmautomat inneholder en filmsamling som utgjør en mangfoldig dokumentasjon av norsk kulturliv. Materialet er ikke søkbart etter geografisk sted, og vi har foreløpig ikke laget noen oversikt over materiale fra Eiker.
Norsk Musikkhistorisk Arkiv er et samarbeid mellom Norsk musikksamling ved Nasjonalbiblioteket og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.