Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Gjenstandsbaser
   
Arkeoland er et digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi som administreres fra Universitetet i Bergen. Her finnes databaser over både løse og faste kulturminner, arkeologisk litteratur og andre ressurser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetsmuseene i Norge og blir dermed et nasjonalt nettsted for arkeologi.
Kulturhistorisk Museums nettsider inneholder informasjon om utstillingene ved Historisk Museum og Vikingskiphuset, samt nyheter om arkeologi og fornminner i Norge. Her finnes også en arkeologisk gjenstandsbase og en eldre versjon av Oldsakssamlingens arkeologiske tilvekstkatalog, som begge inneholder flere hundre gjenstander fra Eiker. Her er det mulig å søke på gjenstandstype, kommunenavn, gårdsnavn m.m. NB! Gjenstandene er ofte registrert med eldre rettskrivning, slik at en i tillegg til å søke på dagens kommunenavn også kan søke på "Eiker", "Eker", "Øvre Eker" og "Nedre Eker".
Norsk Folkemuseums gjenstandsbase inneholder foto av mer enn 150.000 gjenstander fra museets samlinger er lagt ut, og det kan søkes på emneord, museumsnummer, datering, personnavn og stedsnavn. Det er registrert flere hundre gjenstander fra Eiker.