Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Slektsgranskning
   
Slekt.no er firmaet "Slekt Norges" sider, med linker til en rekke kilder og nettsteder, samt anmeldelse av bøker og dataprogram. Dessuten veiledning for nybegynnere, viderekomne og erfarne slektsgranskere.
Genealogi.no er nettstedet til Nosk Slektshistorisk Forening, med informasjon om foreningen, møter og seminarer, hjelpemidler for slektgranskere og nytt fra norsk slektsgranskning, samt litteratur og linker til aktuelle nettsteder. Dessuten finnes det en søkemotor for fritekstsøk på diverse slektshistoriske nettsteder. Det er også lagt ut en innholdsfortegnelse for "Norsk Slektshistorisk Tidsskrift" og "Genealogen" (tidligere NSF's medlemsblad), samt navneregister for Norske Riksregistranter bd.1-3.
Buskerud Slektshistorielag har et nettsted med nformasjon om laget og om Genealogisk DataSentral Buskerud (GDS), samt oversikt over aktuelle kilder fra kommunene i Buskerud og linker til andre nettsteder. Dessuten er det en oversikt over artikler i medlemsbladet "Gjallarhorn".
DIS-Norge har et nettsted med informasjon om foreningen (Data i Slektsforskningen) og linker til aktuelle nettsteder, omtale av dataprogrammer og litteratur, hjelp for nybegynnere og en fyldig oversikt over genealogiske ressrser på nettet. Slektsforskerdatabasen er en database over registrerte slektsforskere med web-adresser. Etterlysninger av personer og slektsfaglig diskusjon skjer på Slektsforum, der også ikke-medlemmer kan få adgang som gjester. Dessuten er det linker til lokallagene, blant annet DIS-Norge, avd.Buskerud.
Family Search er et n ettsted for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne) i U.S.A. Databasen inneholder en rekke navn fra ulike kilder over hele verden, også Norge. Spesielt aktuelt for dem som er på jakt etter slektninger i Amerika eller andre deler av verden.
Nettstedet vigerust.net drives av slektsforsker Tore H. Vigerust og inneholder mye materiale spesielt om eldre tid. Her finnes blant annet materiale om norsk adel, innvandrede slekter og bybefolkningen i eldre tid.
Digitalarkivet og digitalpensjonatet er en del av Arkivverkets nettsted og inneholder databaser med arkivmateriale fra offentlige arkiver. Kilder som inneholder person-og slektsopplysninger er prioritert, slik at dette er blitt et svært sentralt nettsted for slektsforskere. Det samme er debattforumet som er knyttet til dette nettstedet.