Bosteder og virksomheter i Krokstadelva:

Elva og bekkene la grunnlaget for industrien. Eiker Arkivs slektsforsker Jonn H. Eriksen fra Krokstadelva har gravd i historien, og gir her en oversikt over tidlige bosteder, boplasser og virksomheter langs Krokstadbekken helt i fra 1500-tallet...
KALENDER

OBS! Vi har byttet server. Hendelseskalenderen er av den grunn foreløpig satt ut av drift. Om det blir midlertidig eller permanent er ikke bestemt.                   
 ******

Søk i bokdatabasen!

Her kan du søke blandt de over fjorten tusen bøker, blader og album som er registrert i Eiker Arkiv. Klikk på de fallende bøkene!

   
Arne Temte presenterer bilder og historier fra Eiker
   
   
   
   
Øvre Eiker kommunes hjemmesider
Nedre Eiker kommunes hjemmesider
Eiker Historielag
 
Barnas Historielag Eiker

Øvre Eiker Kulturminneråd
Øvre Eiker Bibliotek
Nedre Eiker Bibliotek
Eiker Digitale Bibliotek
Lokalhistoriewiki
Gotisk gruppe
Grafisk Museum Buskerud
Vestfos Bruget
 
Nye bøker om Eiker:


Korshorgenbygningen som tok seg en tur til Drammen - i 40år.
(Del 1- "Gammelt listverk")Den 29.10.1956 inngikk gårdbruker Harald Stryken og Drammens museum, ved direktør Henning Alsvik, en avtale om salg av bygningen Korshorgen. Men det skulle gå nesten 20 år fra kontrakten ble underskrevet, til bygningen med en del innventar, ble tatt ned og flyttet til Drammen museum. Her ble den lagret i nesten 40 år på friluftsmuseet på Spiralen, før den igjen havnet tilbake på nesten den samme plassen den ble bygget.

Les mer

"Vikingskip" i dramatisk situasjon på Drammenselva

Vikingskipet som gjorde "strandhugg" på Hokksund Sommerteater lørdag 13. august 1962 ble utsatt for en alvorlig ulykke på Drammenselva ved Steinberg hengsle. Det skjedde på søndag etter festen, da den store og lite manøvrerbare båten ikke greide å komme gjennom lenseåpningene som fellesfløteforeningen hadde laget, og i stedet hjelpeløst drev mot noen forsterkningswirer som var spent opp. Flere personer som befant seg om bord ble rammet av wirene og fire av dem måtte under behandling på Drammen sykehus.

Les mer om vikingskipet


Tur langs Fiskumelva med Barnas Historielag

 

Turen er gratis, og alle kan være med – ta gjerne med foreldre, besteforeldre og søsken. Det er ikke nødvendig med påmelding.

Les mer om turen


Ludvig Jørgen Andersen Åsen-en arbeidslivets ridder!

Navnet ble til daglig Jørgen Åsen. Hans far var kalkkjører Anders Christoffersen født i 1864 i Mjøndalen som senere ble gift med Maren Sofie Andreasdatter. De fikk ni unger, hvorav den yngste var Einar ”Gubbe” Andersen.

Les mer om Jørgen som levde etter prinsippet:"Gjør din plikt-krev din rett” -i den rekkefølgen..


Norge april/mai 1940
En norsk sanitetssoldats opplevelser i krigen under det tyske inntog i Norge 9. april – 1940. Olav Evensen, (1915-2000) forteller om sine opplevelser like etter den tyske okkupasjonen i 1940.

"Den 11. april om kvelden tok jeg avskjed med mine foreldre og søsken. Den 12. april om morgenen ved 8-tida sto jeg på Tråkka i Krokstadelva. Dette var annen mobiliseringsdag. Biler fra Drammen gikk ustanselig forbi på riksveien. Det var lastebiler, privatbiler og store rutebiler. I det vi sto her, flere andre med meg, kom det en lastebil i god fart. Den stoppa her og det var gutter som skulle melde seg til tjeneste..."

Les mer


Hvilke kulturminner er verneverdige?

Øvre Eiker kommune er godt i gang med arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, og det preget årets kulturminneforum, som var viet til informasjon og diskusjon rundt dette store prosjektet.

Les mer om Kulturminneforum 2015


Dragestein - Dragumstein - Dragonstein - Dragomstein?

Kjært barn har jo mange navn. Så også denne "berømte" steinen som befinner seg i underkant av Solbergfjellet og i overkant av "Indianerbyen" i Solbergelva.
Som en ser av tittelen over, begynner alle med ordet "drag" og nøkkelen til navnemysteriet ligger begravet her.

 

Les mer om Solbergelvas mest berømte stein


Om edruelighed, slagsmaal og knivstik på Nedre Eker

Edruelighetsarbeidet på Eiker er av nokså gammel dato, idet den første avholdsforening ble stiftet 6. oktober 1844. Den omfattet hele Eikers prestegjeld og besto av fire avdelinger. Avdelingen for Nedre Eiker talte i 1845 i alt 44 medlemmer. Denne foreningen besto til utgangen av 1848. En av foreningens mest virksomme medlemmer var brukseier Hovel Helseth på Ulverud gård som i 1846 var foreningens formann. At man også i Nedre Eiker måtte kjempe mot drukkenskapen, viser følgende klipp fra avholdsorganet "Vort Arbeide" lørdag 17. februar 1912:

"Lørdag aften opstod et forfærdelig slagsmaal i Mjøndalen. Det hadde nær kostet et par mennesker livet, og tildragelsen har vakt avsky og skræk over hele Nedre Eker. Det hæslige slagsmaal, som i retning av dyrisk vildhet sies at være noget nær enestaaende.." Les mer