!00-åring fra Solberg Spinneri still going strong:

I Tussas minste kraftverk, Nesset kraftverk på Hareidslandet, tusler og går et klenodium - turbinen som opprinnelig ble bygd i 1913 til drift av Solberg Spinneri!

Les mer om hvordan turbinen havnet på Møre!

HENDELSESKALENDER

GRUNNLOVSJUBILEET
PÅ EIKER

Søk i bokdatabasen!

Her kan du søke blandt de over fjorten tusen bøker, blader og album som er registrert i Eiker Arkiv. Klikk på de fallende bøkene!

   
   
   
   
Øvre Eiker kommunes hjemmesider
Nedre Eiker kommunes hjemmesider
Eiker Historielag
 
Barnas Historielag Eiker

Øvre Eiker Kulturminneråd
Øvre Eiker Bibliotek
Nedre Eiker Bibliotek
Eiker Digitale Bibliotek
Lokalhistoriewiki
Gotisk gruppe
Grafisk Museum Buskerud
Vestfos Bruget
 
Nye bøker om Eiker:


Barnas Historielag Eiker:
Kveldstur til "Batteriet"

Onsdag 4. juni inviterte Barnas Historielag til kveldstur til Geithol skanse ovenfor Nedre Eiker kirke, på folkemunne kalt Batteriet. Skansen ble anlagt i 1898 som et ledd i forsvaret av Drammensdalen i tilfelle krig med Sverige i 1905. Skansen rommet ca 100 mann, og var anlagt for 6 feltkanoner av typen Schneider Canet.

Les mer om Barnas Historielag og turen!       Se bilder fra turen! 


Månedens kulturminne:
Christopher Hoens gravminne

Den 17.mai 1814 satt eikværingen Christopher Hoen på Eidsvoll og var med på å gi Norge en ny forfatning. Den 17.mai 1845, nøyaktig 41 år seinere, døde han hjemme på Eiker. Etterkommerne reiste et storslagent gravminne i støpejern, som i dag er ett av de mest imponerende av de mange gravminnene ved Haug kirke.

Les mer om månedens kulturminne


Frederik Schmidts dagbok:
Skildring fra Eidsvoll 17.mai 1814

En av kildene til hva som skjedde på Eidsvoll 17.mai i 1814 er dagboken til Eikerpresten Frederik Schmidt. Han skildrer spillet som pågikk for å hindre at kongevalget ble utsatt, men samtidig sikre at valget av "Prinds C." (Christian Frederik) ble enstemmig. Om kvelden samlet en del av kjernen i Selvstendighetspartiet seg og feiret seieren med et måltid fisk og risengrynsgrøt - og selvsagt punsj.

Les Schmidts dagbok fra 17.mai 1814


Historielagets årsmøte:
Trond Bollerud ble utnevnt til æresmedlem

Eiker Historielag avholdt sitt årsmøte på Fossesholm Herregård søndag 4.mai. Selv om dagsorden besto av de vanlige årsmøtesakene - nemlig behandling av årsberetning og regnskap, fastsettelse av kontingent og valg på styre og faste komiteer - så ble det et helt spesielt årsmøte denne gangen. Trond Bollerud gikk nemlig ut av styret etter 20 år, derav 18 år som Historielagets leder.

Les mer fra årsmøtet


Grunnlovsjubileet:
Historielaget på tur til Eidsvollsbygningen

De 99 som deltok i Eiker Historielags turopplegg søndag til Eidsvoll fikk en langt behageligere reise enn de to deputerte fra Eiker som dro dit til Riksforsamlingen i 1814. Prost Frederik Schmidt og bonde Christopher Hoen måtte kjempe seg fram på dårlig sledeføre i vårløsningen og reisen tok tre døgn. Denne gangen gikk reisen unna på under to timer i to behagelige turistbusser.

Les mer om turen til Eidsvoll


Månedens kulturminne:
Düvelgården i Skotselv

Ikke mange kulturhistoriske bygninger blir så flttig brukt av lokalbefolkningen som Düvelgården i Skotselv. Den utgjør nå et lite bygdetun, sammen med Vendelborgsmia og det gamle Skomakerhuset, og dette har blitt en populært samlingssted i mange sammenhenger. Det har med andre ord blitt et godt eksempel på at slagordet "vern gjennom bruk" har mye for seg.

Les mer om månedens kulturminne


Kulturarven fra 1814:
Riksantikvar Jørn Holme på Fossesholm

VI forbindelse med grunnlovsjubileet deltar riksantikvar Jørn Holme på markeringer over hele landet, både på steder som har direkte tilknytning til de viktige hendelsene i 1814 og på steder som har vært viktige for nasjonsbyggingen og Norge som et fritt og demokratisk land. Søndag 6.april besøkte han Eiker og Fossesholm.

Les mer om Riksantikvarens besøk