Telefonhistorie fra Nedre Eiker:

Nedre Eiker Informasjonsavis kunne i 1977 opplyse kommunens innbyggere om at det fortsatt ville bli lang ventetid for telefonsøkere...
Løsningen for mange for å få tatt en telefonering måtte nok i lang tid framover bli de faste telefonboksene og myntapparatene rundt omkring i kommunen, eller gode naboer og landhandlere...

HENDELSESKALENDER

GRUNNLOVSJUBILEET
PÅ EIKER

Søk i bokdatabasen!

Her kan du søke blandt de over fjorten tusen bøker, blader og album som er registrert i Eiker Arkiv. Klikk på de fallende bøkene!

   
   
   
   
Øvre Eiker kommunes hjemmesider
Nedre Eiker kommunes hjemmesider
Eiker Historielag
 
Barnas Historielag Eiker

Øvre Eiker Kulturminneråd
Øvre Eiker Bibliotek
Nedre Eiker Bibliotek
Eiker Digitale Bibliotek
Lokalhistoriewiki
Gotisk gruppe
Grafisk Museum Buskerud
Vestfos Bruget
 
Nye bøker om Eiker:


Ryggkollensabotasjen 7. oktber 1943

Ved 23-tiden på kvelden torsdag 7. oktober 1943 kunne folk som bodde i nærheten av Ryggkollen på Nedre Eiker høre drønnet fra en kraftig eksplosjon. Tidlig neste morgen visste alle hva som hadde skjedd. Et troppetransporttog stappfult av tyske soldater var blitt sprengt av skinnene, og det ble meldt om flere døde og sårede tyskere. Nå ble det stille i gatene, alle ventet spent på de represalier man visste måtte komme...

Les mer


Månedens kulturminne:
Kart over Sundbakken fra 1935

I dag brukes nok ikke navnet "Sundbakken" særlig ofte. Men det som i dag er Hokksund sentrum var for bare noen tiår siden et eget tettsted på Haug prestegårds grunn. Et kart fra 1935 viser at det var en ganske stor tettbebyggelse, men flere store forretningsgårder. Men det var også store arealer som fortsatt var helt ubebygd.

Les mer om månedens kulturminne


Salem - Den Frie Evangeliske Forsamling - har bla a virksomhet i Mjøndalen.

Eiker Arkiv har fått i hende et sammendrag av menighetens virke fra ca 1910 og fram til 1990-åra.

Les beretningen om Salem i Mjøndalen.


Eikerbygdene har en lang pottemakertradisjon bak seg.
Funn i jorda viser pottemakerskår som er over 3000 år gamle.

Nå har du anledning til å se en samling bestående vesentlig av keramikk fra bedriftene Aaserud og Solberg i Nedre Eiker:

Pottemakerutstillingen "Samlerglede i pottemakerens verden" på Temte Gård og Bygdesamling.


       

"Krokstadælving" på Eidsvoll i 1814:

Ikke innfødt riktignok, men veldig nære på. Og en tid med bopel på Lille Stenseth.

Mannen var Gregers Winter Wulfsberg.


Bli med i Barnas Historielag Eiker!

Barnas Historielag Eiker har fått egen nettside og egen facebook-side! Og lørdag 5. april blir det tur til Kulturhistorisk Museum i Oslo, der vi blant annet skal se på Fiskumøksa og Hoen-skatten!

Les mer på Barnas Historielag Eikers nettside!


Festgudstjeneste 200 år etter kirkevalget i 1814

For ganske nøyaktig 200 år siden samlet Eikers mannlige befolkning seg i Haug kirke for å utpeke to av de valgmennene som seinere skulle komme sammen for å utpeke Buskerud amts utsendinger til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Dette markerer Eiker Historielag i samarbeid med kirken og de to Eiker-kommunene med et stort fest-arrangement søndag 2.mars kl.11.00.

Les mer