Nye bøker med lokalhistorie fra Bingen og Loesmoen

Mandag 8.desember ble det lansert to nye bøker med lokalhistorisk innhold. Den ene tar for seg det spredt bebygde Bingsvassdragets historie gjennom flere hundre år, mens den andre handler om tettbebyggelsen på Loesmoen og livet der på 1950-tallet. Les mer

HENDELSESKALENDER

GRUNNLOVSJUBILEET
PÅ EIKER

Søk i bokdatabasen!

Her kan du søke blandt de over fjorten tusen bøker, blader og album som er registrert i Eiker Arkiv. Klikk på de fallende bøkene!

   
Arne Temte presenterer bilder og historier fra Eiker
   
   
   
   
Øvre Eiker kommunes hjemmesider
Nedre Eiker kommunes hjemmesider
Eiker Historielag
 
Barnas Historielag Eiker

Øvre Eiker Kulturminneråd
Øvre Eiker Bibliotek
Nedre Eiker Bibliotek
Eiker Digitale Bibliotek
Lokalhistoriewiki
Gotisk gruppe
Grafisk Museum Buskerud
Vestfos Bruget
 
Nye bøker om Eiker:


Månedens kulturminne:
Skomakerhuset i Skotselv

IOpprinnelig var denne bygningen en husmannsplass, deretter et hjem for en av de mange sagbruksarbeiderfamiliene i Skotselv, og så skomakerverksted. Nå er det gamle huset flyttet til Øra, der den utgjør et lite bygdetun sammen med Düvelgården og Vendelborgsmia.

Les mer om månedens kulturminne


Boka "Gyldne årganger - livshistorier fra Eikers hjerte

Forfatteren Bengt-Arne Røines nye bok, Gylne årganger, er i salg nå, rykende fersk. Dette er den fjerde frittstående boka i serien om særegne personligheter i Eikers folkeliv fra 1940 til 1980-tallet.

Bokserien har blitt samleobjekt. Hver bok kan leses uavhengig av hverandre. I denne boka, Gylne årganger, blir leserne nærmere kjent med et enestående persongalleri.

Les mer om boka "Gyldne årganger"


Kjøpmannskalenderen 1946- "Norges Kjøpmenn"

Denne boka er vel ikke akkurat allemannseie, men den er ikke desto mindre et meget interessant bekjentskap. Her finnes nemlig en nærmere omtale av de som drev handel på Eiker i 1946. De fleste av de omtalte kjøpmenn etablerte sin forretningsvirksomhet på begynnelsen av 1900 -tallet, og flere av disse etableringene eksisterer fortsatt.


Les mer om kjøpmenn på Eiker i 1946


Brev til Decorah Posten:

Magnus A. Viken fra Mjøndalen skrev leserbrev til avisa Decorah Posten 2. januar 1930. Eiker Arkiv gjengir her på nettsiden brevet som omhandler forholdene i Mjøndalen i mellomkrigstiden, til glede for leserne av den populære avisen - norske innvandrere til Amerika og deres etterkommere.


Les brevet til Decorah Posten!             Herman Wildenvey aktiv i Tidens Tegn:

F
or noen år siden fikk Eiker Arkiv overta avisen Tidens Tegn fra Drammen Bibliotek. Arkivet så på denne avisen som meget interessant, da dikteren Herman Wildenvey var en stor bidragsyter i Tidens Tegn -den gang landets ledende kulturavis.

Se oversikt over alt stoff i Tidens tegn som berører Eikerbygdene!

Månedens kulturminne:
Direktørvillaen på Hoensbakk

I 1919 flyttet Julius Stephansen inn i direktørboligen ved Holmen-Hellefos og fikk bygd den om etter egne tegninger. Bygningen har imidlertid en spennende historie som går atskillig lenger tilbake i tid.

Les mer om månedens kulturminne